нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0606/23.02.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед № 0606 от 23.02.2023г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 

№ по ред

№ на удостоверението

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

7

6

8

9

10

11

1

9218

 

Закусвалня

"Гюрла"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 239

2

9219

 

Кафене

"Евъргрийн"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, ПЛ. "ЛАВРЕНТИЙ", позиция № 209

3

9220

 

Закусвалня

"Гюрлата"

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" № 2 Б

4

9221

 

Бързо хранене

"Фактор"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 39

5

9222

 

Снек-бар

"Манджера"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВЕТА ИРИНА", № 5

6

9223

 

Бързо хранене

"Българска скара"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ДЕВНЯ", № 24

7

9224

 

Кафе-клуб

"Шарк"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 38

8

9225

 

Класически ресторант

"Брилянс"

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", № 100

9

9226

 

Бързо хранене

"Макдоналдс-Гранд Мол Варна"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "АКАД. АНДРЕЙ САХАРОВ" № 2, ет. 2, обект № 3.072

10

9227

 

Бързо хранене

"Кебапа па-па"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ. "АКАД. АНДРЕЙ САХАРОВ", № 2, ет. 2, обект 3.056А

11

9228

 

Кафе-бар

"Острaва", "Ostrava"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, "Централен Кооперативен пазар", Търговски обект № 194

12

9229

 

Класически ресторант

"Вемара сити"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АРХ.МАНОЛ ЙОРДАНОВ", № 20

13

9230

 

Кафе-сладкарница

"Сладка кутия", 'Sweet Box"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ПИ № 10135.2569.295.1

 

 

 

 

 

 

14

2306

В1-ИМ8-267-1П

Къща за гости

"Ла-Вила Н1", "La-Villa H1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "Кременски езера" № 37

15

2307

В1-ИМ7-266-1П

Къща за гости

"Ла Вила Н2"  "La-Villa H2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "Кременски езера" № 37

16

2308

В1-7ЕБ-5ЗД-1Ч

Бунгала

"Глория"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "ПРИМОРСКИ ПАРК 536" № 451

17

2309

В1-ИМЖ-27Н-1П

Къща за гости

"Романтика"

9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Манастирски рид", м-ст "Бялата чешма и дъбравата", ПИ № 10135.2517.765

18

2310

В1-ИМЗ-27Н-1П

Къща за гости

"Вита", "Vita"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  м-ст "Боровец-юг", ПИ № 10135.5403.3180.1

19

2311

В1-ИМВ-0К2-1О

Къща за гости

"Благуна" "Blaguna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "Боровец", имот № 000114, ПИ № 10135.5203.125.11

20

2312

В1-ИМГ-0К2-1О

Къща за гости

"Благуна №2" "Blaguna №2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "Боровец", имот № 000114, ПИ № 10135.5203.125.8

21

2313

В1-ИМД-0К2-1О

Къща за гости

"Благуна №3" "Blaguna №3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "Боровец", имот № 000114, ПИ № 10135.5203.125.7

22

2314

В1-ИМА-0К2-1О

Къща за гости

"Благуна № 4", "Blaguna № 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "Боровец", имот № 000114, ПИ 10135.5203.125.6

23

2315

В1-ИМБ-0К2-1О

Къща за гости

"Благуна № 5", "Blaguna № 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "Боровец", ПИ № 000114, ПИ № 10135.5203.125.5

24

2316

В1-ИМ9-268-1Б

Семеен хотел

"Брилянс"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола" № 100

25

2317

В1-ИЛЯ-15В-1А

Семеен хотел

"Вемара сити"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АРХ.МАНОЛ ЙОРДАНОВ" № 20

      Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

 

    Top