нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0619/27.02.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0619/27.02.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. УИН В1-101-1ЦА-А0, Апартаменти за гости "Тристаен централен апартамент", "2 bdr central apartment", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОХРИД", № 21 А, ет. 2.
  2. УИН В1-107-4ЖШ-А0, Апартаменти за гости "Тримая" "Trimaya"     , гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ ШКОРПИЛ", № 26 Б, ет. 2.
  3. УИН В1-106-4ЖЦ-А0, Апартаменти за гости "Кози Апарт", "Cozy ApaArt", гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 47, ет. 3, ап. 8.
  4. УИН В1-102-4Ж9-С0, Стаи за гости "Студио Скобелев" "Studio Skobelev", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ" № 13, вх. В, ет. 5, ап. 13.
  5. УИН В1-103-1ЗТ-А0, Апартаменти за гости, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", № 29, ет. 3, ап. 4.
  6. УИН В1-104-4ЖЛ-А0, Апартаменти за гости "Аквамарин", "Aqvamarin", гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.484.6.48, ет. 3, ап. 609.
  7. УИН В1-105-4ЖП-С0, Стаи за гости , гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола" № 10.

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм

    Top