нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0767/08.03.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0767/08.03.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

Апартаменти за гости

"Матео морска гара" "Mateo Marine Station"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", № 7, ет. 1, ап. 2

Апартаменти за гости

"Сапфир"  "Sapphire"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ДРАСОВ", № 10, ет. 2, ап. 5

Апартаменти за гости

"Матео Медик"  "Mateo Medic"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ", № 93, вх. Б, ет. 6, ап. 47

Апартаменти за гости

"Матео Окръжна Болница", "Mateo County Hospital"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРЕГАЛНИЦА", № 4, жилищна сграда № 2, ет. 3, ап. 8 в

Апартаменти за гости

"№ 106" "Apt. 106"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", к-с "Сплендид", ул. "67-ма" №5, бл. Г, ет. 0, ап. 106

Апартаменти за гости

"Матео морска градина" "Mateo Sea Garden"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ", № 10, ет. 2, ап. 2

Апартаменти за гости

"№ 47", "Apt. 47"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."67", № 5, вх. В, ет. 3, ап. 47

Апартаменти за гости

"Матео Едностаен Окръжна Болница", "Mateo One-room District Hospital"

9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БИТОЛЯ" № 36, ет. 6, ат. 15

Апартаменти за гости

"Матео две спални Бриз", "Mateo two bedroom Breeze"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "120" № 10, ет. 1, ат. 1

Апартаменти за гости

"Матео Златни пясъци 2", "Mateo Golden sands 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Иглика-2", вх. Д, ет. 1, ап. 4

Апартаменти за гости

"Матео Златни пясъци 1", "Mateo Golden sands 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Иглика-2", вх. Г, ет. 1, ап. 4

Апартаменти за гости

"9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 2, ап. 9

Апартаменти за гости

"10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 2, ап. 10

Апартаменти за гости

"11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 2, ап. 11

Апартаменти за гости

"1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. -1, ап. 1

Апартаменти за гости

"12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 3, ап. 12

Апартаменти за гости

"3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. -1, ап. 3

Апартаменти за гости

"2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА"  № 3, ет. -1, ап. 2

Апартаменти за гости

"4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА"  № 3, ет. 1, ап. 4

Апартаменти за гости

"5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "КУТЛОВИЦА", № 3, ет. 1, ап. 5

Апартаменти за гости

"13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "КУТЛОВИЦА", № 3, ет. 3, ап. 13

Апартаменти за гости

"6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 1, ап. 6

Апартаменти за гости

"7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 1, ап. 7

Апартаменти за гости

"8"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 2, ап. 8

Апартаменти за гости

"14"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 3, ап. 14

Апартаменти за гости

"15"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 3, ап. 15

Апартаменти за гости

"16"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КУТЛОВИЦА" № 3, ет. 4, ап. 16

 

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top