нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0827/13.03.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

           На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - 1. Заповед № 0827 - 13.03.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

№ по ред

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

7

1

2

6

8

9

10

11

1

022758

09.03.2023 г.

31-М

В1-114-4КИ-А0

Апартаменти за гости

"Хармония" "Harmony"

9020, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ЮРДАН ТОДОРОВ" № 5А, ет. 6, ап. 21

2

022635

09.03.2003 г.

32-M

В1-115-4КН-А0

Апартаменти за гости

"Мартин" "Martin"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "БЯЛА ЧЕРКВА", № 14, вх. А, ет. 3, ап. 10

3

021400

06.03.2023 г.

447-О

В1-10Я-4ИГ-А0

Апартаменти за гости

"Апартамент с две спални в центъра на Варна", "Cozy 2-bedroom apartment in the center of Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАРИБРОД", № 9, ет. 2

4

021624

06.03.2023 г.

448-О

В1-111-4ИЛ-А0

Апартаменти за гости

"№ 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ", № 18, ет. 7, ат. 6

5

022934

09.03.2023 г.

449-О

В1-117-43У-А0

Апартаменти за гости

"Арт Апартмент"  "Art Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.ПЕТКО Ю.ТОДОРОВ, № 37, ет. 5, ап. 9

6

021364

06.03.2023 г.

820-П

В1-110-4ИЖ-А0

Апартаменти за гости

"Божур" "Bozhur"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЖУР" № 11, ет. 2, ап. 16

7

022799

09.03.2023 г.

822-П

В1-113-4КЗ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та" № 2, бл. 4, ет. 3, ап. 17

8

022802

09.03.2023 г.

823-П

В1-116-4КЗ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та" № 2,  бл. 4, ет. 3, ап. 18

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

    Top