нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0887/20.03.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0887/20.03.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

1. В1-11В-4М2-А0 Апартаменти за гости "Еделвайс"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ж.к. "Възраждане", бл. 45, вх. 3, ет. 7, ап. 69.

2. В1-119-4Л7-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА", № 20, ет. 4-5, ап. 10.

3. В1-11Б-2ИШ-А0 Апартаменти за гости "Гранд Релакс Кейп Код";"Grand Relax Cape Cod" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ДРАСОВ", № 5, ет. 1, ап. 2.

4. В1-118-4КЯ-С0        Стаи за гости          "Азур-1", "Azur-1"   9000, обл. Варна, общ. 4. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "46-та", № 10, ет. 5, ап. В 35.

5. В1-11А-4ЛР-А0 Апартаменти за гости "Нели"  "Nelly"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски,  к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.174, к-с "Сирена апартмънтс", вх. D, ет. -1, ап. D-3.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top