нашите сайтове english

Sounds of the Free Breeze (Outdoor Concerts and Masterclasses)/ Sounds of the Free Breeze (Концерти на открито и мастър класове)

Програма: MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe), съфинансирана от Европейския съюз

Бенефициент: Община Варна, дирекция „Култура и духовно развитие“

Основна цел на проекта и планирани дейности:
Проектът FreeSounds е културна инициатива за организиране на музикални събития на открито, с цел укрепване на връзката между култура – природа – хора. Проектът е фокусиран върху две основни цели:
1) привличане на нови публики и доказване на връзката между доброто психично здраве и социално включване и класическата музика. Проектът повдига темите за социалното сближаване и приобщаване, чувството за принадлежност към града и общността и към заобикалящата ни среда;
2) предоставяне на възможности за обучение и професионална сцена за млади изгряващи музиканти от цяла Европа.

Проект „Sounds of the Free Breeze (Outdoor Concerts and Masterclasses)/ Sounds of the Free Breeze (Концерти на открито и мастър класове)“

    Top