нашите сайтове english

Градско свързване чрез улично изкуство/ Using Public Art to Reconnect the City

Програма: Финансиран от фондация „Блумбърг Филантропис" чрез инициативата
Asphalt Art

Основна цел на проекта и планирани дейности:
Основната цел на проект „Reconnect the City” е чрез изкуство върху асфалт да се създаде привлекателно и безопасно обществено пространство в сърцето на град Варна– „Севастопол”. Участието на обществото в реализирането на проекта и рисунката на асфалт ще подпомогне развитието на местни общности, обединени около изкуството и качествената градска среда. Намаляването на автомобилния поток в района ще понижи въглеродните емисии - първа стъпка към един „по-зелен град”, в който изкуството може да бъде ключът към устойчиво градско развитие.

Проект „Градско свързване чрез улично изкуство/ Using Public Art to Reconnect the City

    Top