нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0990/28.03.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0990/28.03.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

Апартаменти за гости

"Каса де Мария", "Casa de Maria"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", № 15, сграда № 1, ет. 3, ат. 2

Апартаменти за гости

"Аврора"  "Avrora"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ", № 38, ет. 4, ап. 7

Апартаменти за гости

"Иван Шишман 16", "Ivan Shishman 16"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ИВАН ШИШМАН" № 16, ет. 2, ап. 1

Апартаменти за гости

"Топ Централен" "Top Central Location"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БДИН" № 21А, ет. 1, ап. 3

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХАН КРУМ",  сграда 1, № 11, ет. 4

Апартаменти за гости

"Еърсий Хоум"; "Airsea Home"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 9, ет. 5, ап. 10

Апартаменти за гости

"Коузи Съни" "Cozy Sunny"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПРАГА", № 15-а, ет. 5, ап. Б-5

Апартаменти за гости

"Коузи Бохо"  "Cozy Boho"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."ПАНАЙОТ МЕДНИКАРОВ", № 4, вх. В, ет. 8, ап. 23

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", № 42, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Стаи за гости

"Артемида" "Artemida"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, МЕСТН. "ЕВКСИНОГРАД" УЛ.16-ТА, № 8

Апартаменти за гости

"Студио 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МИР", № 65, ет. 3, ап. 8

Апартаменти за гости

"Морска кула" "Wavetower"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДИМИТЪР ХАДЖИЯНЕВ", № 20, ет. 8, ап. 121

Апартаменти за гости

"Май Плейс", "My Place"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 47, вх. А, ет. 2, ап. 5

Апартаменти за гости

"Студио 32"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МИР", № 65, ет. 7, ап. 32

Стаи за гости

"Алекс" "Alex"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АРХИТЕКТ МИРЧЕВ", № 5А, ет. 4, ап. 9

Апартаменти за гости

"Флауърс" "Flowers"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", УЛ.46" № 16, ет. 5, ап. 47

Апартаменти за гости

"Комфортен и Стилен"    "Comfy & Stylish"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВЕТА ИРИНА" № 10, вх. В, ет. 4, ап. 27

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top