нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1001/30.03.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1001/30.03.2023 г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 1. Бар-фоайе (лоби бар) "Дивеста", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ" № 1.
 2. Кафе-аперитив "Джъст румс енд уайн", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ", № 1.
 3. Снек-бар "Софра", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЮЛИ" № 13.
 4. Бързо хранене "Парчето"      9009, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 2, Хипермаркет "Кауфланд".
 5. Сладкарница "Маргарита"  9000, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО ПОПОВИЧ" № 15.
 6. Бързо хранене "РепИйт", "RepEat", гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 2, Хипермаркет "Кауфланд".
 7. Класически ресторант "Домът", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ ШКОРПИЛ", № 26 б.
 8. Кафе-сладкарница "Пулс кафе" "Pulse cafe"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ" № 58.
 9. Закусвалня "БМС Българска кухня", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ПЕТЪР СКОРЧЕВ", № 2, Хипермаркет "Кауфланд".
 10. Кафе-бар "Магма", гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", № 12.
 11. Бързо хранене "РепИйт"  "RepEat", гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 185, "Делта планет МОЛ".
 12. Бързо хранене "Семейство и приятели", "Family and friends", гр. Варна, адм.район Младост, УЛ ".АКАДЕМИК КУРЧАТОВ", № 1.
 13. Кафе-аперитив "Силвър", гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" № 158.
 14. Бързо хранене "Катмис", "Catmi's", гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 185, "Делта планет МОЛ", обект № 3.016.
 15. Бързо хранене "Нутрио бар", гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 186.
 16. Снек-бар "Хангжу"  9000, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "РОЗА" № 23 Б.
 17. Снек-бар "Верчети" "Verchetti", гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "РАДОСТ" № 49, вх. А, ет. 1.
 18. Бързо хранене        "Доминос", "Domino's"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ", № 3

19.  Кафе-бар "Павали"  9000, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 183, партер.

 1. УИН В1-ИМК-27Ю-1А Семеен хотел "Дивеста", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ" № 1.
 2. УИН В1-ИММ-28Т-1Ж, Пансион "Джъст румс енд уайн", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ", № 1.
 3. УИН    В1-ИМИ-14У-1И, Пансион "Меркурий", гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.283.1.
 4. УИН В1-ИМН-28Т-1Е, Хостел "Бед енд Бук", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ" № 2.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top