нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1025/03.04.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед №  1025 - 03.04.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм". 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

028191

24.03.2023 г.

34-М

1

В1-11Ч-4ПХ-А0

Апартаменти за гости

"Димови", "Dimovi"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ-IV" № 83, ПИ № 10135.3511.323

028786

27.03.2023 г.

35-М

2

В1-122-4РР-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ж.к. "Възраждане-2", УЛ. "БЛЯН" № 2, вх. Г, ет. 2, ап. 1

028027

23.03.2023 г.

459-О

3

В1-11Ш-4ПЧ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ФЬОДОР УСПЕНСКИ", № 22, ет. 2, ап. 2

028350

24.03.2023 г.

460-O

4

В1-11Щ-4Р1-А0

Апартаменти за гости

"Пирин 47"  "Pirin 47"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПИРИН", № 20, вх. Б, ет. 8, ап. 47

028889

27.03.2023 г.

461-О

5

В1-11Я-4РН-С0

Стаи за гости

"Ирис-1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПАНАГЮРИЩЕ" № 4, ет. 2

028894

27.03.2023 г.

462-О

6

В1-120-4РН-С0

Стаи за гости

"Ирис-2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПАНАГЮРИЩЕ" № 4, ет. 3

029388

28.03.2023 г.

463-О

7

В1-086-10Х-С0

Стаи за гости

"Студиа Вселена"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ"  № 10, сграда № 5, ет. 2, ап. 2

029611

29.03.2023 г.

464-О

8

В1-123-4СЛ-А0

Апартаменти за гости

"Кавала 14", "Kavala 14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАВАЛА", № 14, ет. 4, ап. 7

029874

29.03.2023 г.

465-О

9

В1-126-24Щ-А0

Апартаменти за гости

"ФС Сливница" "FS Slivnitsa"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 45, партер, ап. 1

027671

23.03.2023 г.

833-П

10

В1-11Т-4П5-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОКТОР ЖЕЛЕЗКОВА", № 7, ет. 7, ап. Й

028910

27.03.2023 г.

835-П

11

В1-11Ю-4РК-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва В12", "Zlatna kotva B12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Златна котва", вх. В, ет. 1, ап. 12В

028842

27.03.2023 г.

836-П

12

В1-121-4РП-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДУБРОВНИК", бл. 9, вх. Б, ет. 3, ап. 38

029920

29.03.2023 г.

837-П

13

В1-127-2СШ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Иглика-2", вх. Г, ет. 2, ап. 7

029919

29.03.2023 г.

838-П

14

В1-125-2СШ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Иглика", вх. А, ет. 3, ап. 12

029918

29.03.2023 г.

839-П

15

В1-124-2СШ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Иглика", вх. Б, ет. 1, ап. 2

030099

30.03.2023 г.

841-П

16

В1-128-4СС-А0

Апартаменти за гости

"Ивана"  "Ivana"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК", № 118, вх. А, ет. 3, ап. 25

030091

30.03.2023 г.

842-П

17

В1-129-4СС-А0

Апартаменти за гости

"Галина", "Galina"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КНЯЗ Н.НИКОЛАЕВИЧ", № 21, вх. А, ет. 2, ап. 8

 

 

    Top