нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1090/10.04.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1090/10.04.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. В1-12И-4ТЛ-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, ул. "Южен залив" № 4, вх. 16, ет. 5, ап. 18.
 2. В1-12Р-4Ж9-А0 Апартаменти за гости        "Топола 20/9" "Topola 20/9"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ТОПОЛА", № 20, ет. 3, ап. 9.
 3. В1-12Е-4ТЖ-А0 Апартаменти за гости        "Панорама", "Panorama"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРИН", № 1, вх. Е, ет. 8, ап. 87.
 4. В1-12К-4ТМ-С0 Стаи за гости          "Модерен" "Modern" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПОП ХАРИТОН" № 53, жил. сграда 1, ет. 1, ап. 2.
 5. В1-12Л-4ТМ-С0 Стаи за гости          "Нов", "New" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПОП ХАРИТОН" № 53, жил. сграда 1, ет. 1, ап. 2.
 6. В1-12С-4ТФ-А0 Апартаменти за гости        "Буена Виста"   "Buena Vista"9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БУЗЛУДЖА", № 15-А, ет. 2, ап. 2.
 7. В1-12Н-4Ж9-А0 Апартаменти за гости        "Серенити" "Serenity"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СВЕТИ КЛИМЕНТ", № 25, вх. А, ет. 3, ап. 9.
 8. В1-12Ф-4У9-А0 Апартаменти за гости        "Цар Освободител"  "Tsar Osvoboditel" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 63, ет. 2, ап. 35.
 9. В1-12Х-4УД-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДЕБЪР", № 31, ет. 1 партер, ат. 1.
 10. В1-12Ч-4УЖ-С0 Стаи за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" № 27, ет. 2, ап. 4.
 11. В1-12А-0ФЩ-А0 Апартаменти за гости "Рийч Дриймс 4", "Reach Dreams 4" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ИВАН АКСАКОВ", № 21, ет. 2, ап. 9.
 12. В1-12У-4У0-А0 Апартаменти за гости "Сплендид 3"  "Splendid 3" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", сграда 9, бл. А, ет. 1, ап. 3.
 13. В1-12Б-4ТГ-А0 Апартаменти за гости "Кабакум Суитс ин Каса дел Маре 2" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 30, вх. Б, ет. 3, ап. 9.
 14. В1-12Д-4ТЕ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ.Д-Р ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ, № 72, ет. 3, ап. 8.
 15. В1-12В-4ТД-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 513", № 84, вх. Д, ет. 6, ап. 530, к-с "Аргищ Партез".
 16. В1-12Г-4ТГ-А0 Апартаменти за гости "Кабакум Суитс ин Каса дел Маре 1"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 30, вх. А, ет. 3, ап. 7.
 17. В1-12Ж-4ТЗ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ", № 72, ет. 2, ап. 2.
 18. В1-12З-4ТЗ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 139, ет. 1, ап. 2.
 19. В1-12Т-4Ж9-А0 Апартаменти за гости "Топола 20/12"  "Topola 20/12"9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски,  ул. "Топола" №20, ет.4, ап.12.
 20. В1-12М-43У-А0 Апартаменти за гости "Саша студио"  "Sasha studio"9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Васил Левски", УЛ. "ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ" № 25А-27, ет. 1, ат. 8.
 21. В1-12П-43У-А0 Апартаменти за гости "Мони студио"  "Mony studio"9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Васил Левски", УЛ. "ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ" № 25А-27, ет. 1, ат. 9.
 22. В1-12Ц-4УЕ-А0 Апартаменти за гости "Сий Вю"  "Sea View"        9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка" бл. 23, вх. А, ет. 9, ап. 48.
 23. В1-12Щ-4УТ-А0 Апартаменти за гости "№ 604"        oбл. Варна, oбщ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ V-199, 200, 260, к-с "Ялта", тяло Б, ет.6, ап.604.
 24. В1-12Ш-4УТ-А0 Апартаменти за гости "№ 603"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ V-199, 200, 260, к-с "Ялта", тяло Б, ет. 6,  ап. 603.
 25. В1-12Ю-4УТ-А0 Апартаменти за гости "№ 605"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к."Златни пясъци", УПИ V-199,200,260, к-с "Ялта", тяло Б, ет.6, ап.605.

           Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

  Top