нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1291/18.04.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1291/18.04.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

Апартаменти за гости

"Каса де ла плая" "Casa de la playa"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 6, ет. 3, ат. 2

Апартаменти за гости

"16 Свети Димитър", "Ap. 16 Sv. Dimitar"

9021, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СТАРИЯ ФАР" № 159, ет. 2, ап. 16

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА", № 48, ет. 3, ап. 31

Апартаменти за гости

"Версай", "Versai"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ", № 91, вх. Б, ет. 2, ап. 19

Апартаменти за гости

 

9004, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ВАСИЛ АПРИЛОВ" № 26, ет. 5, ап. 10

Апартаменти за гости

"Трио Хост"   "Trio Host"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 21, ет. 4, ап. 8

Апартаменти за гости

"Бриз"  "Briz"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ", № 42 Б, ет. 3, ап. А-7

Апартаменти за гости

"Ива", "Iva"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "ВИЛНА ЗОНА", УЛ. "16-ТА", № 14-А, ет. 2, ап. 5

Апартаменти за гости

"Лейтенант Минков", "Leitenant Minkov"

9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЛЕЙТЕНАНТ МИНКОВ" № 3, сграда 2, ет. 1, ап. 1

Апартаменти за гости

"Червен площад"  "Red Square"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ", № 4, ет. 2, ап. 2

Апартаменти за гости

"Апартамент с тераса"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ", № 4, ет. 3, ап. 4

Апартаменти за гости

"Червен площад Варна", "Red square Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ", № 4, ет. 5, ап. 10

Апартаменти за гости

"Студио", "Studio"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ", № 6, ет. 2, ап. 2

Апартаменти за гости

"Стоян Златаров 7-15", "Stoyan Zlatarov 7-15"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р СТОЯН ЗЛАТАРОВ", № 7, вх. А, ет. 4, ап. 15

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Златна котва" вх. А, ет. 5, ап. 107 А

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Бендита Маре", вх. А, ет. 2, ап. А 207

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top