нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1332/25.04.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед № 1332 - 25.04.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

036747

20.04.2023 г.

37-М

1

В1-13Ц-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Лабиринт В3", "Labyrinth V3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "АКАДЕМИК АНДРЕЙ САХАРОВ", № 9-В, бл. В, ет. 1, ап. 3, к-кс "Лабиринт", сграда № 23

035095

13.04.2023 г.

478-О

2

В1-13З-1ЗТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАВАЛА" № 14, жил. сграда 1, ет. 3, ап. 6

035108

13.04.2023 г.

479-О

3

В1-13И-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Вазов 35" "Vazov 35"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 35, ет. 1, ап. 1

035282

18.04.2023 г.

480-О

4

В1-13К-4Ц4-А0

Апартаменти за гости

"Съборни"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЪБОРНИ", № 19, ет. 4, ап. 34

035868

19.04.2023 г.

481-О

5

В1-13С-4ЦС-А0

Апартаменти за гости

"Дрийм", "Dream"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БЕЛАСИЦА", № 6-6 А, ет. 5, ап. 11

036259

19.04.2023 г.

482-О

6

В1-13Т-4ЦТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 26, сграда 8, ет. 1

036712

21.04.2023 г.

483-О

7

В1-13Ш-1ЗТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос,УЛ. "ЦАР АСЕН", № 11, тяло А, ет. 2, ап. 3

035098

13.04.2023 г.

868-П

8

В1-13Ж-1ЗТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та" № 16, ет. 1, ап. 7

035099

13.04.2023 г.

869-П

9

В1-13Е-1ЗТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАРЕВЕЦ", № 36, ет. 4, ап. 26

035225

18.04.2023 г.

870-П

10

В1-13Л-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Азур В19" "Azur L 19"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та", к-кс "Азур", № 10, ет. 3, ап. В19

035724

18.04.2023 г.

871-П

11

В1-13М-1АВ-А0

Апартаменти за гости

"Орбелус" "Orbelus apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", УЛ. "Д-Р КИРИЛ ЙОРДАНОВ" № 22-Б, сграда 1, вх. Б, ет. 3, ап. 4

035997

19.04.2023 г.

872-П

12

В1-13Н-4ЦВ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к."Св.Св.Константин и Елена",  БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 346, ет. 5, ап. 35

036239

19.04.2023 г.

873-П

13

В1-13П-4ЦЗ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна котва" вх. А, ет. 6, ап. 117 А

036241

19.04.2023 г.

874-П

14

В1-13Р-4ЦЗ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва 111"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Златна котва" вх. А, ет. 5, ап. 111 А

036351

20.04.2023 г.

875-П

15

В1-13Х-3У8-А0

Апартаменти за гости

"Брайт сити апартамент Варна" "Bright City Apartment Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПЕТЪР РАЙЧЕВ", бл. 4, вх. Ж, ет. 6, ап. 161

036711

20.04.2023 г.

876-П

16

В1-13Ч-1ЗТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛИПИН", № 10, ет. 2, ап. Б

036571

20.04.2023 г.

877-П

17

В1-13У-4ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Ардор" "Ardor"

9002, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 77, ет. 3, ап. 9

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top