нашите сайтове english

Кметство Каменар

Име, фамилия Длъжност телефон
Светослав Райков
kamenar@abv.bg
Кмет 052 671 323
Янна Венкова Технически сътрудник 052 671 055, 052 671 323,
факс 052 671 350
Румяна Димитрова Гл. експерт вътр.17
Йорданка Енчева Гл. счетоводител вътр.20
Гьонюл Мехмед-Исмаилова Ст. специалист "ИАО“ вътр.14
Ваня Колева Гл. специалист "АПОН" вътр.15
Деяна Рачева Гл. специалист "Участъков техник" вътр.16
Розалина Янакиева Гл. специалист "Жилищно настаняване" вътр.18
Васил Христов Изпълнител "БКС" вътр.21
Михаил Иванов Изпълнител „Чистота“ вътр.21
Асен Янков Изпълнител „Озеленител“ вътр.21

Симеон Христов

Филип Асенов

Емил Иванов
 Изпълнител „Пазач“ вътр.21
Емил Стоянов Изпълнител „Поддръжка“ вътр.22
Top