нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1355/27.04.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- Заповед № 1355 от 27.04.2023г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

9250

1

 

Кафе-сладкарница

"Мак"

"МАК-НЕЙЧЕВ" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик", № 20-22
 Тел: 0889 410 730, 0888 215 887

9251

2

 

Снек-бар

"Масса Азия и Ориент"

"МАССА 88" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, БУЛ. "АНДРЕЙ САХАРОВ" № 2, "ГРАНД МОЛ", ет. 2
 Тел: 0888 422 401

9252

3

 

Кафе-сладкарница

"Синчец"

"АНИКО АД" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Йоан Екзарх", №22, ет.1
 Тел: 0888904104

9253

4

 

Снек-бар

"Аляска"

"Аляска 68" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 6, вх. Б, ап. 29
 Тел: 0887526944

9254

5

 

Ресторант с българска кухня

"Иванова чешма"

"Павели 23" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ж.к. "Дружба - Аспарухово", бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 5
 Тел: 0897787500

9255

6

 

Снек-бар

"Мистър Барбекю"  "Mr BBQ"

"ВесНик77" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Първи май" №32, ет.8, ап.121
 Тел: 0887510653

9256

7

 

Класически ресторант

"Варна"

"ОБЩИНА ВАРНА - ХРАНИТЕЛЕН КОМПЛЕКС"
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43
 Тел: 0885 839 463, 052 820 209

9257

8

 

Класически ресторант

"Златен лъв"

"ГАСТРОЕКСПОРТ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, Варна, бул. "Генерал Колев" № 61
 Тел: 0897862222

9258

9

 

Закусвалня

"Табла"

"Пиринос" ЕООД
 Адрес: 9002, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 66
 Тел: 0886581733

9259

10

 

Ресторант с българска кухня

"Елица"

"Елица фарма" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, Варна, ул. "Шипка" № 16
 Тел: 0899890257, 052605944

9260

11

 

Бързо хранене

"Пица Лаб" "Pizza Lab"

"Фили Вайб" АД
 Адрес: 1784, обл.София, гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115з, Търговски център “The Mall”, Ниво 2
 Тел: 0885291001, 02/974 32 46

9261

12

 

Бързо хранене

"Пица Лаб" "Pizza Lab"

"Фили Вайб" АД
 Адрес: 1000, обл.София, гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115з, Търговски център “The Mall”, Ниво 2
 Тел: 0885291001

9262

13

 

Ресторант с българска кухня

"Механа Странджата"

"ВИ ЕНД ВИ 85" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Топола" № 28, ет. 4, ап. 10
 Тел: 0899072646

9264

14

 

Ресторант с българска кухня

"Дом на Архитекта"

"ИНТЕР РЕСТОРАНТ - ЯНАКИЕВ СТИЛ" ЕООД
 Адрес: 7700, обл.Търговище, гр. Търговище, ул."Граф Игнатиев" №10, вх.В, ап.11
 Тел: 0899 878 799

9265

15

 

Кафе-аперитив

"Уорк дел Мар", "Work del Mar"

"Универсал експрес 2004" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Дебър", № 58, ет. 8
 Тел: 0889 395 295

9266

16

 

Бързо хранене

"Тавичката"

"Пан Пица" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Юрий Венелин" № 16
 Тел: 0876140081

9267

17

 

Кафе-клуб

"Дъ Брик" "The Brick"

"Илвеск" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, бул. "Сливница" № 5, ет. 0
 Тел: 0988919485

9268

18

 

Кафе-клуб

"Джентълмен клуб МР"  "Gentlemen club MR"

"Мулен Руж Варна - 2011" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул."Барутен Погреб" № 5, вх. А, ет. 3, ап. 8
 Тел: 0888339676, 0877376437

9269

19

 

Класически ресторант

"Аико"

"Аико Гастрономия" ООД
 Адрес: 1000, обл.1000, София, бул. "Сливница", №441
 Тел: 0883745255, 0887620646

2322

20

В1-ИМП-5ИЛ-1Б

Семеен хотел

"Елица"

"Елица фарма"  ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Шипка", № 16
 Тел: 0899 890 259, 0899 890 257

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top