нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1362/27.04.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1362/27.04.2023 г.  за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН В1-13Ф-4Ж9-А0 Апартаменти за гости "Буров Резидънс" "Burov Residence", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГОМАН" № 45, ет. 1, ап. 3.
 2. УИН В1-13Я-1ЯФ-А0 Апартаменти за гости "3 А", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПОП ХАРИТОН", № 26, ет. 2, ап. 3 А.
 3. УИН В1-140-2ИШ-А0 Апартаменти за гости "Гранд Релакс Сий Вю";"Grand Relax Sea View", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА" № 47, ет. 4, ат. 4.
 4. УИН В1-143-4ШИ-А0 Апартаменти за гости "Варна Дрийм Aпартамент", "Varna Driiim Apartament", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ", № 34, ет. 3, ат. 6.
 5. УИН В1-145-4ШИ-А0 Апартаменти за гости "Лукс на море", "Lux na more" , гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 33, ет. 3, ап. 4.
 6. УИН В1-0И1-2МД-С0 Стаи за гости "Вила Стефи", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ.  "СЕМЬОН ДЕЖНЬОВ", № 6.
 7. УИН В1-13Щ-4Ч9-С0 Стаи за гости "Сикрет гардън", гр. Варна, адм.район Приморски, парк "Приморски парк", м-ст "Салтанат", № 42.
 8. УИН В1-13Ю-4ЧБ-А0 Апартаменти за гости, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Иглика - 2", вх. Д, ет. 3, ап. 16.
 9. УИН В1-141-4ШД-А0 Апартаменти за гости, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 354, вх. Б, ет. 2, ап. 23 С.
 10. УИН В1-142-4ШЗ-А0 Апартаменти за гости "Съни хоум 1", "Sunny home 1", гр. Варна, адм.район "Приморски", к.к. "Чайка", ул. "Цаню Цанев" № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 13.
 11. УИН В1-144-4ШМ-А0 Апартаменти за гости "Азур Делукс 1", "Azur Delux 1", гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та", № 2, бл. 1, ет. 1, ап. 1.

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top