нашите сайтове english

Кметство Звездица

Име, фамилия Длъжност телефон
Станислава Христова
km.zvezditsa@gmail.com

Кмет
Приемен ден – вторник 10:00ч до 12:00ч., 14:00ч до 16:00ч

052-820-662

Светлана Пенчева

 

Младши експерт  "Гражданско състояние" 052-820-793

Боряна Йорданова

 

Старши експерт "Административни услуги" 052-820-793

арх. Ирена Аспарухова

Главен експерт „Участъков архитект“

Приемно време: понеделник и четвъртък 10:00ч. до12:00ч.
052-820-793

Надежда Фотева- Иванова

 

Главен експерт

Административно обслужване

052-820-793

Андрей Иванов

 

Старши специалист „Участъков техник“

Приемно време: понеделник и четвъртък 8:30ч. до10:00ч.
052-820-793

Станко Петков

Старши инспектор

Екологичен контрол

052-820-662
Top