нашите сайтове english

Кметство Звездица

Име, фамилия Длъжност телефон
Станислава Христова
km.zvezditsa@gmail.com

Кмет
Приемен ден – вторник 10:00ч до 12:00ч., 14:00ч до 16:00ч

052 820 662

Светлана Пенчева

 

Младши експерт  "Гражданско състояние" 052 820 793

Боряна Йорданова

 

Старши експерт "Административни услуги" 052 820 793

арх. Цвета Жекова

Главен експерт „Участъков архитект“

Приемно време: понеделник и четвъртък 10:00ч. до12:00ч.
052 820 793

Надежда Фотева- Иванова

 

Главен експерт

Административно обслужване

052 820 793

Андрей Иванов

 

Старши специалист „Участъков техник“

Приемно време: понеделник и четвъртък 8:30ч. до10:00ч.
052 820 793

Станко Петков

Старши инспектор

Екологичен контрол

052 820 662
Top