нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1528/15.05.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед № 1528 - 15.05.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

В1-15Ж-4Я2-А0

Апартаменти за гости

"Джой" "Joy"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, кв. Галата, с.о. "Зеленика", "МЕСТН.ЗЕЛЕНИКА" № 146

В1-14В-4ЩЖ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 173, сграда 4, ет. 6, ап. 17

В1-15Е-4Я0-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ФЛОРА" № 5, ет. 3, ап. 20

В1-14А-4ЩЛ-А0

Апартаменти за гости

"№ 26"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ", № 3, вх. А, ет. 7, ап. 26

В1-14З-4Ю1-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БАБА РАДА", № 30, ет. 4, ап. 7

В1-14П-4Ю7-С0

Стаи за гости

"Част от апартамент"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БАЛИК", № 4, ет. 5, ап. 10

В1-14Р-4Ю1-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЮЛИ" № 11, вх. А, ет. 4, ап. 11

В1-151-4ЮУ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КРАЛИ МАРКО" № 9, вх. А, ет. 7, ап. 8

В1-152-4ЮУ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 31-33, ет. 2, ап. 2

В1-15Р-2З5-А0

Апартаменти за гости

"Грийн Централ" "Green Central Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ИВАН ШИШМАН" № 26, ет. 1, ат. 2

В1-148-4ЩЖ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАР БОРИС III", № 10, ет. 1, ап. 1

В1-147-4ЩЖ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 68, вх. В, ет. 9, ап. 35

В1-146-4ЩВ-С0

Стаи за гости

"Вила Вилекула"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Акчелар", УЛ. "СТОЯН КАМБАРЕВ" № 9

В1-149-4ЩЛ-А0

Апартаменти за гости

"Ла Каза", "Guest Apartments"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "ВИЛНА ЗОНА", УЛ. "30-ТА" № 11

В1-14Б-4ЩЖ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, № 68, вх. Б, ет. 9, ап. 23

В1-14Г-4ЩН-А0

Апартаменти за гости

"C 13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-ТА" № 8, ет. 3, ап. С 13, ж.к-с "Азур 2"

В1-14Е-4ЩН-А0

Апартаменти за гости

"В 10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  УЛ. "46-та", № 10, ет. 2, ап. В 10, ж. к-кс "Азур-1"

В1-14Ж-4ЩН-А0

Апартаменти за гости

"В 16"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", " УЛ. "46-та", № 8, ет. 3, ап. В 16, ж. к-кс "Азур-2"

В1-14К-1ЧЖ-А0

Апартаменти за гости

"Лазаров", "Lazarov"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПЕТЪР РАЙЧЕВ", № 18, ет. 4, ап. 44

В1-14Н-4Ю6-С0

Стаи за гости

"Студио Белла"; "Studio Bella"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АКАД.АТАНАС БЕШКОВ" № 9, ет. 5, ат. 3

В1-14И-4Ю3-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАРЕВЕЦ" бл. 9, вх. Г, ет. 2, ап. 87

В1-14М-4Ю5-А0

Апартаменти за гости

"А Брилянт"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЧЕРНА", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 3

В1-14С-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 7 А", "Fantasy A 7 А"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  УЛ. "50-та", ет. 2, ап. 7 А

В1-14Ф-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 15", "Fantasy A 15"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "50-та", ет. 4, ап. 15

В1-14У-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 14", "Fantasy A 14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "50-та", мансарден етаж, ап. 14

В1-14Ц-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 5", "Fantasy A 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "50-та", № 15, ет. 2, ап. 5

В1-14Х-4ЮЛ-С0

Стаи за гости

"Фантастични С 2", "Fantasy S 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."50-та", № 15, полусутеренен етаж, ст. 2

В1-14Т-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 13"; "Fantasy A 13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК  "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", № 71, бл. 4, ап. 13

В1-15Л-4ЮЛ-С0

Стаи за гости

"Фантастични С 13"  "Fantasy S 13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ."50-ТА", № 15, ет. 1, ст. 13

В1-15П-4ЮЛ-С0

Стаи за гости

"Фантастични С 4"  "Fantasy S 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "50-ТА", № 15, полусутерен етаж, ст. 4

В1-15И-4ЮЛ-С0

Стаи за гости

"Фантастични С 3"   "Fantasy S 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "50-ТА", № 15, полусутерен етаж, ст. 3

В1-15З-4ЮЛ-С0

Стаи за гости

"Фантастични С 1"; "Fantasy S 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "50-та", № 15, полусутеренен етаж, ст. 1

В1-14Ю-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 11"; "Fantasy A 11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  , КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "50-та", № 15, ет. 3, ап. 11

В1-150-4ЮТ-А0

Апартаменти за гости

"Тодорка"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "45-та", № 17, ет. 1, ап. 1

В1-14Ч-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 3", "Fantasy А 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "50-та" № 15, ет. 1, ап. 3

В1-14Я-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 12", "Fantasy A 12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "50-та" № 15, ет. -1, ап. 12

В1-15Д-4ЮЛ-С0

Стаи за гости

"Фантастични С 5", "Fantasy S 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."50-та", № 15, полусутерен етаж, ст. 5

В1-14Ш-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 6", "Fantasy А 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "50-та" № 15, ет. 2, ап. 6

В1-14Щ-4ЮЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантастични А 1", "Fantasy А 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "50-та" № 15, ет. 1, ап. 1

В1-156-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. В, ет. - 1, ап. 24

В1-155-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. - 1, ап. 36

В1-154-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. 1, ап. 60

В1-153-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. 1, ап. 57

В1-158-4ЮЧ-А0

Апартаменти за гости

"К 55 Луксозен апартамент"; "K 55 Luxury apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Н.Й.ВАПЦАРОВ" № 7, вх. Б, ет. 5, ат. 20

В1-15В-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Симфония Б 13-74"; "Simfonia B 13-74"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ" № 5, бл. Б, ет. 13, ап. 74

В1-15Г-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Симфония Б 14-81"; "Simfonia B 14-81"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ" № 5, бл. Б, ет. 14, ап. 81

В1-157-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. 1, ап. 54

В1-159-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, № 76, вх. В, ет. -1, ап. 26

В1-15А-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, № 76, вх. В, ет. -1, ап. 27

В1-15Б-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. 1, ап. 56

В1-15К-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, вх. В, ет. -1, ап. 21

В1-15М-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, вх. В, ет. -1, ап. 18

В1-15Н-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, вх. В, ет. -1, ап. 23

 

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top