нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1530/15.05.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед №   1530 - 15.05.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

041844

05.05.2023 г.

40-М

1

В1-15С-4ЯК-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ТИХОМИР" № 27-А, ет. 3, ап. 7

041845

05.05.2023 г.

41-М

2

В1-15Т-4ЯК-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ТИХОМИР" № 27-А, ет. 3, ап. 8

042591

09.05.2023 г.

42-М

3

В1-160-509-А0

Апартаменти за гости

"Ставреви 161" "Stavrevi 161"

9000, обл. Варна, общ. гр. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 161, ет. 4, ап. 6

042003

05.05.2023 г.

496-О

4

В1-15Ц-4ЯЦ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПАНАГЮРИЩЕ" № 14, ет. 5

041986

05.05.2023 г.

497-О

5

В1-15Ю-4ЯШ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БДИН" № 14А, ет. 4, ат. 2

041775

05.05.2023 г.

498-О

6

В1-15Х-4ЯП-А0

Апартаменти за гости

"Чинка"     "Chinka"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ ТЕДЕСКИ" № 3, 3А, ет. 1, ап. 12

041669

05.05.2023 г.

499-О

7

В1-15Ф-4ЯМ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПРОФЕСОР МАРИН ДРИНОВ", № 57, ет. 5, ап. 13

041926

05.05.2023 г.

500-О

8

В1-15У-4ЯЛ-А0

Апартаменти за гости

"Черно Море"  "Black Sea Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 40, ет. 3, ап. 3

042581

09.05.2023 г.

501-О

9

В1-15Я-501-С0

Стаи за гости

"Сити бутик ин"   "City boutique inn"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ХАН ОМУРТАГ", № 4, вх. А, ет. 3

042989

10.05.2023 г.

502-О

10

В1-163-513-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА" № 13, ет. 5, ап. 7

043538

11.05.2023 г.

504-О

11

В1-164-514-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЛОВДИВ" № 25, ет. 5, ап. 7

041979

05.05.2023 г.

931-П

12

В1-15Ш-4ЯШ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", УЛ. "Д-Р СТОЯН ЗЛАТАРОВ" № 7, вх. Б, ет. 2, ап. 23

041982

05.05.2023 г.

932-П

13

В1-15Ч-4ЯШ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МАДАРА" № 28, бл. 7, ет. 10, ап. 46

041674

05.05.2023 г.

933-П

14

В1-15Щ-4ЯЩ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 105, ет. 2, ап. 5

042778

10.05.2023 г.

934-П

15

В1-161-50Д-А0

Апартаменти за гости

"Бендита Маре" "Bendita Mare"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 513" № 584, ж.к. "Бендита Маре", вх. А, ет. 5, ап. А506

042878

10.05.2023 г.

935-П

16

В1-162-4ЗЧ-А0

Апартаменти за гости

"Апартамент с гледка море"   "Sea view flat"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 354, вх. Б, ет. 5, ап. 55 С

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top