нашите сайтове english

Декларации от № 1 до № 150

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата
1 49 Кремена Неделчева Данчева   ФСД старши счетоводител 4.1.2023
2 47 Росица Георгиева Тодорова   УЧРАУ ст. специалист ТО 5.1.2023
3 48 Жасмина Асенова Асенова   КОБС Мл. експерт "Постоянни и временни комисии" 6.1.2023
4   Невена Петрова Клюнкова     УЧРАУ Началник на отдел 6.1.2022
5   Зорница Лъчезарова Велинова    УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 9.1.2023
6   Мария Цветелинова Стоянова    ИИБ Ст. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 9.1.2023
7   Пепи Николова Борисова   Туризъм Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 9.1.2023
8   Славка Василева Стаматова    Туризъм Гл. специалист "Категоризация на туристическите обекти" 9.1.2023
9   Явор Стефанов Златев   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 11.1.2023
10   Марияна Ангелова Свистунова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 11.1.2023
11   Флора Мъгърдич Дюлгерян    КДР Ст. експерт "Фестивали и проекти" 12.1.2023
12   Гергана Стоянова Железова    АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 16.1.2023
13   Юлия Петкова Петкова   КОБС Директор 16.1.2023
14   Марияна Стефанова Парушева   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 17.1.2023
15   Гергана Николова Беделева   УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 17.1.2023
16   Кристин Светославов Спасов   КДР Гл. експерт "Празници и чествания" 17.1.2023
17   Елена Иванова Бояджиева   АГУП Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 17.1.2023
18   Преслава Ангелова Димитрова   УЧРАУ Гл. специалист "Техническо осигуряване" 17.1.2023
19   Елена Великова Йорданова   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  17.1.2023
20   Тодорка Йорданова Команчева   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 17.1.2023
21   Даниела Стоянова Петрова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 17.1.2023
22   Сияна Николова Котова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 17.1.2023
23   Йорданка Янакиева Петкова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 17.1.2023
24   Гиновева Недкова Стоянова   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 17.1.2023
25 2 Мария Димова Ангелова   ОИЦ експерт "Логистика и информация" 17.1.2023
26   Росен Станев Роев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 18.1.2023
27   Димитричка Георгиева Момчилова   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 18.1.2023
28   Гергана Костадинова Танчева    МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  19.1.2023
29   Галина Емилова Петрова   ПНО Старши юрисконсулт 18.1.2023
30   Петя Крумова Атанасова   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Училищна превенция" 18.1.2023
31   Димана Ленкова Стоянова   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 18.1.2023
32   Данка Димитрова Митрушева   ПРЕВЕНЦИИ Мл. експерт "Превантивно информационен център" 19.1.2023
33   Анула Георгиева Рашкова   ДГ34"Лястовичка" Директор 23.1.2023
34   Ирена  Русчева Ганева   ДГ№29"Звънче" Директор 24.1.2023
35    Румяна Русинова Василева     ДГ№45"Морски свят" Директор 25.1.2023
36   Дияна Златева Янева   ЦПЛР- ЦКО Директор 25.1.2023
37   Кремена Йорданова Йорданова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 27.1.2023
38   Анна Борисова Николова   ОМД Началник на отдел 27.1.2023
39   Михаела Ташкова Бъговска   ОМД главен експерт "Строителство" 27.1.2023
40   Светла Георгиева Чобанова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 27.1.2023
41   Илона Вячеславовна Димитрова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 31.1.2023
42   Димитър Йонев Димитров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 31.1.2023
43   Свилена Петрова Михайлова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 2.2.2023
44 1 Лилия Радева Мирева   СД Началник на отдел 3.2.2023
45   Миглена Димитрова Димитрова   СД Гл. експерт „Социални програми и проекти”  1.2.2023
46   Димитричка Иванова Ганева   ОМД Гл. експерт "Приобщаващо образование" 1.2.2023
47   Магдалена Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. експерт "Здравословни и безопасни условия на труд" 2.2.2023
48   Монка Недкова Николова   ЦПЛР-ОДК Директор 2.2.2023
49   Галена Иванова Семова   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 7.2.2023
50   Албена Стефанова Василева   ДГ№24"Детско градче" Директор 7.2.2023
51   Йордан Веселинов Добрев   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 7.2.2023
52   Мариана Петрова Шаркова     УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 7.2.2023
53   Галина Николова Димова   ДГ№2"Щастливо детство" Директор 7.2.2023
54   Пламена Тенкова Чолакова   ЕООС Гл. инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 7.2.2023
55   Галина Маринова Плугчиева   ТУРИЗЪМ Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 7.2.2023
56   Тодор Николов Колев   ЕООС Директор 13.2.2023
57   Соня Димитрова Георгиева    ТУРИЗЪМ Директор 7.2.2023
58   Мелина Недева Монева   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 14.2.2023
59   Марина Ивова Илиева     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 14.2.2023
60   Свилен Петков Абушев   МД Началник на отдел 14.2.2023
61   Тодорка Маринова Георгиева   ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 15.2.2023
62 4 Дарина Пенкова Пешева   КОБС Гл. експерт ККАП 15.2.2023
63   Марин Йорданов Николов 2.3.2023 УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 15.2.2023
64   Даниела Иванчева Клинкова    ЗКИ Гл. специалист "Регистратор на класифицирана информация" 15.2.2023
65   Венелин Михайлов Маринов   УСКОР Гл. специалист "Доброволни формирования и РОСН" 15.2.2023
66   Доброслав Николов Дойчев   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.2.2023
67   Ивелина Христова Иванова   ДГ№9"Ален Мак" Директор 15.2.2023
68 3 Божил Стефчев Христов   ОПБК Ветеринарен лекар 15.2.2023
69   Дора Петкова Кръстева   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 17.2.2023
70   Дамянка Тодорова Куюмджиева     МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 17.2.2023
71   Елена Янкова Ташева - Маринова   ДГ№31"Крилатко" директор 20.2.2023
72   Снежина Дамянова Дамянова   ДГ№30"Синчец" директор 20.2.2023
73   Десислава Владимирова Даскалова   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 20.2.2023
74   Марин Николов Урумов   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 20.2.2023
75   Десислава Димитрова Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 20.2.2023
76   Благовест Малешков Малешков   УСКОР Старши инспектор "Контрол и регистрация" 21.2.2023
77   Десислава Валентинова Георгиева   КДР Началник на отдел 22.2.2023
78   Нели Димитрова Гачева   ДГ№20"Бриз" директор 23.2.2023
79   Веска Богданова Александрова - Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 1.3.2023
80   Теодора Йорданова Тодорова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 1.3.2023
81   Катя Димитрова Граматикова   СД Гл. експерт "Хора с увреждания" 1.3.2023
82   Веселина Орлинова Златева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 2.3.2023
83   Йорданка Милкова Тонкова   ОПБК Главен експерт "Административно и техническо осигуряване" 2.3.2023
84   Тонко Николов Тонков   УСКОР Гл. специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 2.3.2023
85   Доника Баева Михалева   ОМД Гл. експерт "Училища" 2.3.2023
86   Мария Иванова Въртигорова    УСКОР Началник на сектор 2.3.2023
87   Боряна Константинова Андреева   УСКОР Инспектор "Осигуряване на обществения ред" 2.3.2023
88   Георги Димитров Стоянов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 2.3.2023
89   Николай Бориславов Стефанов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 2.3.2023
90   Кремена Георгиева Недева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 2.3.2023
91   Диляна Константинова Георгиева    ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 2.3.2023
92   Мирослав Росенов Димитров    УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 6.3.2023
93 5 Таня Иванова Димитрова   ЕООС главен експерт ООС 6.3.2023
94   Силвия Красимирова Йовкова   ЗВО Ръководител 7.3.2023
95   Екатерина Бончова Мишонова   ЗВО Главен вътрешен одитор 7.3.2023
96   Димитричка Нанкова Великова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 7.3.2023
97   Бояна Стефанова Станева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 7.3.2023
98   Елена Колева Христова   ОМД Гл. експерт "Младежки програми и партньорства" 7.3.2023
99   Мариана Пейчева Сотирова   ФСД Старши счетоводител 9.3.2023
100   Елена Йорданова Софрониева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 9.3.2023
101   Елка Стоянова Дойчева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 9.3.2023
102   Пламена Георгиева Драганова   ФСД Старши счетоводител 10.3.2023
103   Адриана Петрова Петрова   ОМД Гл. експерт "Училища" 10.3.2023
104   Енчо Симеонов Георгиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 10.3.2023
105   Цанко Киров Цанков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 10.3.2023
106   Ирена Руменова Димитрова    ФСД Старши счетоводител 13.3.2023
107   Христина Димова Христова   ИАО Началник на отдел 14.3.2023
108   Светослава Владимирова Николова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 14.3.2023
109   Елена Димитрова Петрова   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 14.3.2023
110   Тихомир Йорданов Облаков   УСКОР Гл. експерт "Аварийни дейности и доброволно формирование"  14.3.2023
111   Демир Дончев Георгиев   УСКОР Гл. експерт "Отбранително мобилизационна подготовка" 14.3.2023
112   Драгомира Костова Македонска   ДГ№36"Морска звездица" директор 14.3.2023
113   Маруся Георгиева Николова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 17.3.2023
114   Таня Богомилова Атанасова    ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Превенции" 17.3.2023
115   Мирослав Васков Георгиев   ИАО Гл. експерт "Хардуерни ресурси" 17.3.2023
116   Албена Дочева Дочева   ДГ№46"Горска приказка" директор 17.3.2023
117   Гинка Николаева Стефанова   ТУРИЗЪМ Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 20.3.2023
118   Антония Маринова Димитрова   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 20.3.2023
119   Милена Георгиева Драгиева   ТИЦ Старши експерт "Публична информация" 21.3.2023
120   Павлина Желязкова Герчева   ТИЦ Главен експерт "Туристическа дейност" 21.3.2023
121   Николай Каменов Калчев   ТИЦ Старши експерт "Туристическа дейност" 21.3.2023
122   Десислава Ангелова Михова   ТИЦ Главен експерт "Публична информация" 21.3.2023
123   Станислава Златилова Маринова   ТИЦ Ръководител звено 21.3.2023
124   Йовка Иванова Илиева   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 21.3.2023
125   Кремена Георгиева Георгиева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 21.3.2023
126   Гинка Николова Пенчева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 21.3.2023
127   Ивайло Божидаров Иванов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 21.3.2023
128   Красимир Рачев Рачев   УСКОР Началник на отдел 21.3.2023
129   Ирина Апостолова Угринска   ТУРИЗЪМ Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 22.3.2023
130   Невяна Михайлова Кеманова   ТУРИЗЪМ Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 22.3.2023
131   Мирослава Стефчева Иванова    МД Гл. инспектор "Туристически данък" 23.3.2023
132   Жулиен Иванов Стефанов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.3.2023
133   Стилиана Вълчева Петрова   Детска ясла №2 ,,Моряче’’ Директор 23.3.2023
134   Костадин Иванов Колев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 23.3.2023
135   Николай Добрев Узунов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 23.3.2023
136   Крум Ламбов Стефанов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 23.3.2023
137   Събина Недева Атанасова   ПРЕВЕНЦИИ Старши счетоводител 23.3.2023
138   Грациела Росенова Станева-Иванова   Проект Ръководител на проект 24.3.2023
139   Светлан Николов Огнев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 24.3.2023
140   Станислав Огнянов Йолов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 24.3.2023
141   Катя Петрова Григорова   ДГ№1"Светулка" директор 27.3.2023
142   Кремена Кръстева Николова    УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 27.3.2023
143   Милена Владимирова Вълчанова   УЧРАУ Гл. инспектор "Вътрешен административен контрол" 27.3.2023
144   Милена Николова Капитанова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 27.3.2023
145   Красимира Веселинова Балтанова   МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 27.3.2023
146   Татяна Веселинова Ташева   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 28.3.2023
147   Цветелина Недкова Борисова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 28.3.2023
148   Тодор Петков Кундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 28.3.2023
149   Жасмина Георгиева Янчева   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 29.3.2023
150   Петьо Радинов Петков   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 29.3.2023
    Top