нашите сайтове english

Кметство Константиново

Име, фамилия Длъжност телефон
Марияна Полихронова Кмет 052/820-663;

Секретар    
Валентина Димитрова ст. спец. "Поземлена реформа" 052/820-663;
052/820-799
Димитричка Калчева ст. спец. "Административно обслужване" 052/820-797
Нели Димитрова
km_Konstantinovo@abv.bg
ст. спец. "Поземлена реформа" 052/820-797
Галина Горанова
ggoranova@mail.bg
Ст.специалист "Геодезист" 052-820 797
Галина Томова Ст.специалист "Участъков техник" 052-820 797