нашите сайтове english

Кметство Константиново

Име, фамилия Длъжност телефон
Марияна Полихронова Кмет 052 820 663

Секретар    
Валентина Димитрова Ст. специалист "СФУК" 052 820 663
Нели Димитрова
km_Konstantinovo@abv.bg
Ст. специалист "Гражданско състояние" 052 820 797
Галина Горанова
ggoranova@mail.bg
Ст. специалист "Геодезист" 052 820 797
Галина Томова Ст. специалист "Участъков техник" 052 820 797
Top