нашите сайтове english

Кметство Константиново

Име, фамилия Длъжност телефон
Димитър Владимиров
dvladimirov@varna.bg
Кмет 052-820-663

Секретар    
Наталия Костадинова
km_Konstantinovo@abv.bg
Ст. специалист "Геодезист и екологичен контрол" 052-820-797
Нели Димитрова
km_Konstantinovo@abv.bg
Ст. специалист "Гражданско състояние" 052-820-797
Галина Горанова
km_Konstantinovo@abv.bg
Ст. специалист "Поземлена реформа" 052-820-797
Галина Томова
km_Konstantinovo@abv.bg
Гл. експерт "Участъков архитект" 052-820-797
Петя Предева
ppredeva@varna.bg
Ст. специалист "Счетоводител"  
Top