нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1893/06.06.2023г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

1. Заповед № 1893 - 06.06.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

172-А

1

В1-189-58П-А0

Апартаменти за гости

"Морски вибрации"  "Sea Vibes"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, Ж.К. "ДРУЖБА-АСПАРУХОВО", бл. 17, вх. Б, ет. 2, ап. 13А

527-О

2

В1-17Ю-57Н-А0

Апартаменти за гости

"№ 21" "Apartment № 21"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРИН" № 65, ет. 5, ап. 21

528-О

3

В1-180-57Ц-А0

Апартаменти за гости

"Хоум Релакс", "Home Relax"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 105, ет. 4, ап. 40

529-О

4

В1-18В-58Ш-А0

Апартаменти за гости

"Харитон 2" "Hariton 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПОП ХАРИТОН" № 26, ет. 4, ап. 14

530-О

5

В1-18Б-58Ш-А0

Апартаменти за гости

"Харитон 1" "Hariton 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПОП ХАРИТОН" № 26, ет. 4, ап. 15

531-О

6

В1-18Ж-54Е-А0

Апартаменти за гости

"Попович"   "Popovich"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО ПОПОВИЧ", № 17, ет. 3, ап. 3

532-О

7

В1-18К-54Е-А0

Апартаменти за гости

"Панайот Волов"  "Panayot Volov"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" № 13, ет. 4, ап.10

533-О

8

В1-18П-4ЗЧ-А0

Апартаменти за гости

МАТЕО Студио Център, "MATEO Studio Center"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ШИПКА", № 20, ет. 3

534-О

9

В1-18М-594-А0

Апартаменти за гости

"36"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 83, бл. 6, вх. А, ет. 6, ап. 36

535-О

10

В1-18Р-4ТЖ-А0

Апартаменти за гости

"Панорама", "Panorama apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРИН", № 1, вх. Е, ет. 8, ап. 87

536-О

11

В1-18С-599-А0

Апартаменти за гости

"Ле петит ескейп"     "Le petit escape"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ", № 8 А, ет. 6, ап. 9 А

971-П

12

В1-182-587-А0

Апартаменти за гости

"Радост"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОКТОР БАСАНОВИЧ", бл. 12, ет. 3, ап. 12

972-П

13

В1-17Ш-57Ж-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ИЛИНДЕН", № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4

973-П

14

В1-17Ч-57Е-А0

Апартаменти за гости

"№ 104"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "РАЗЛОГ", бл. 705, вх. 6, ет. 8, ап. 104

974-П

15

В1-17Щ-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Мареа", "Marea Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76,  сграда 1, вх. Б, ет. 9, ап. 40

975-П

16

В1-17Я-57С-А0

Апартаменти за гости

"Делукс 8" "Deluxe 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА"  УЛ. "49-та" № 15, бл. А, ет. 1 и 2, ап. А1

976-П

17

В1-181-583-А0

Апартаменти за гости

"Дъ Бохо Плейс"   "Тhe Boho Place"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВ", № 23, ет. 4, ап. 7

977-П

18

В1-188-58М-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ИВАН АКСАКОВ" № 42-44, ет. 2, ап. 5

978-П

19

В1-183-58Г-А0

Апартаменти за гости

"Ивановино- Лайт Хаус"  "Ivanovino-Light House"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УЛ."ФЕДОТ ПОПОВ", № 69, ет. 2, ап. 13

979-П

20

В1-184-58Г-А0

Апартаменти за гости

"Ивановино - Чайка", "Ivanovino - Chaika"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 454, сграда № 1, ет. 3, ап. 14

980-П

21

В1-185-58Ж-А0

Апартаменти за гости

 

9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 109, вх. 4, ет. 0, ат. 2

981-П

22

В1-186-58Г-А0

Апартаменти за гости

"Ивановино СПА - Спринг Корт"  "Ivanovino SPA - Spring Court"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УЛ. "ЯНКО СЛАВЧЕВ" № 95, вх. 1, ет. 1, ап. 22

982-П

23

В1-187-58К-А0

Апартаменти за гости

"Лаванда", "Lavanda"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", вх. F, ет. 2, ап. 27 f

983-П

24

В1-18А-58Ж-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка" 527, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 109, бл. Б, ет. 1,  ид.10135.2571.1287.1.229

984-П

25

В1-18Г-58Ж-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка" 527, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 109, бл. Б, ет. 1, и.д 10135.2571.1287.1.227

985-П

26

В1-18Д-54Г-А0

Апартаменти за гости

"Делфин", "Dolpfine"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 33-А, ет. 2

986-П

27

В1-18Е-54Г-А0

Апартаменти за гости

"Евъргрийн", "Evergreen"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ", № 49, вх. Б, ет. 1, ап. 1Б

987-П

28

В1-18З-593-А0

Апартаменти за гости

"№ 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "САША ПОПОВ" № 30, вх. Б, ет. 2, ап. 6

988-П

29

В1-18Л-593-А0

Апартаменти за гости

"№ 12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "САША ПОПОВ" № 30, вх. А, ет. 5, ап. 12

989-П

30

В1-18И-593-А0

Апартаменти за гости

"№ 13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "САША ПОПОВ" № 30, вх. А, ет. 5, ап. 13

990-П

31

В1-18Н-595-А0

Апартаменти за гости

"Морско око" "Morsko oko"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 50, вх. А, ет. 7, ап. 19

991-П

32

В1-18Т-59Л-А0

Апартаменти за гости

"Анел" "Anel apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та", № 16, ет. 4, ап. 32

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

 

    Top