нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1887/05.06.2023г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед № 1887 от 05.06.2023г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

029534

29.03.2023 г.

9271

1

 

Бързо хранене

"Прима"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПОП ДИМИТЪР", № 22

033841

10.04.2023 г.

9272

2

 

Специализиран ресторант за риба

"Радка Булман"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ, № 20

033035

07.04.2023 г.

9273

3

 

Класически ресторант

"Златен рог"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.147.1

030808

31.03.2023 г.

9274

4

 

Кафе-сладкарница

"Чери бай Мери"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Акчелар", ПИ № 10135.2522.2102

033934

11.04.2023 г.

9275

5

 

Бързо хранене

"Булмаг"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "АКАДЕМИК АНДРЕЙ САХАРОВ", № 2, ниво -2

035297

18.04.2023 г.

9277

6

 

Бистро

"Бел Епок"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ" № 43

033815

10.04.2023 г.

9278

7

 

Кафе-бар

"Мода бар"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ."ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" № 119

034561

12.04.2023 г.

9279

8

 

Бързо хранене

"Джуси"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РАЙКО ЖИНЗИФОВ", № 26А

034563

12.04.2023 г.

9280

9

 

Кафе-бар

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ТОДОР ИКОНОМОВ" № 15

034129

11.04.2023 г.

9281

10

 

Ресторант с чуждестранна кухня

"Пицария Селена"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ж.к. Възраждане, УЛ. "ВЕНЕТА СЛАВЧЕВА" бл. 2, ет. 1 и сутерен

034131

11.04.2023 г.

9282

11

 

Ресторант с чуждестранна кухня

"Пицария Селена"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГЕОРГИ ПОПОВ", № 42

032474

06.04.2023 г.

9283

12

 

Снек-бар

"Пико"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, Крайбрежна алея, морски плаж "Варна-Централен", Южен плаж

037476

24.04.2023 г.

9284

13

 

Снек-бар

"Муун лайт"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, парк "Приморски парк", УПИ № I, Ид.№ 10135.1509.13.69

037458

24.04.2023 г.

9285

14

 

Снек-бар

"Чифлика"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "Приморски парк Варна", Съставна зона 6, ПИ № 10135.2561.33, кв. 6

038762

26.04.2023 г.

9286

15

 

Кафе-бар

"Скандал"

9027, обл. Варна, общ. Варна, Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", ПАРЦЕЛ № ІІ-527, КВ. І, ІІ М.Р.

039034

27.04.2023 г.

9287

16

 

Класически ресторант

"Каприз"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ. "РЕПУБЛИКА" № 117

031745

04.04.2023 г.

9288

17

 

Бързо хранене

"Таска"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. " Св.Св.Константин и Елена", обект В.01, ид.№ 10135.2569.295.1

034029

11.04.2023 г.

9289

18

 

Бързо хранене

"Варна Стрийт фуд парк"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, Приморски парк, Съставна зона 6, м-ст "Буните", кв. 1, УПИ № XII, ПИ № 10135.2536.1008

030436

30.03.2023 г.

9292

19

 

Ресторант с българска кухня

"Рестобар Жар"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" № 108

038615

26.04.2023 г.

9293

20

 

Специализиран ресторант пицария

"Парадизо"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № I, кв. 69, к-с "Парадизо"

038617

26.04.2023 г.

9294

21

 

Дискотека

"ПР клуб Адмирал"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № I, кв. 69, к-с "Парадизо"

034958

13.04.2023 г.

9295

22

 

Класически ресторант

"Некст Дoор"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА", № 16, ет. 0, сграда № 1

033527

10.04.2023 г.

9296

23

 

Снек-бар

"Амбасадор"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", х-л "Амбасадор"

033845

10.04.2023 г.

9297

24

 

Снек-бар

 

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  морски плаж "Златни Пясъци",  Сектор №16

036848

21.04.2023 г.

9298

25

 

Ресторант с българска кухня

"Трета буна"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, парк "Приморски парк", ПИ № 10135.2536.1008,  съставна зона 6, обект № 16

026739

21.03.2023 г.

9301

26

 

Коктейл-бар

"Пунта Кана 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, парк Приморски парк, МОРСКИ ПЛАЖ "ВАРНА-ЦЕНТРАЛЕН", "ЮЖЕН ПЛАЖ"- ДО ВОДНА ПЪРЗАЛКА "РОЛБА"

034564

12.04.2023 г.

2323

27

В1-ИМР-5К2-1А

Семеен хотел

"Бригантина"

9005, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 150А

035304

18.04.2023 г.

2324

28

В1-7ЖЩ-5ИО-1А

Семеен хотел

"Бел Епок"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ", № 43

 

 

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top