нашите сайтове english

Кметство Казашко

Име, фамилия Длъжност телефон
Гергана Петкова
kmetstvokazashko@abv.bg
Кмет 052 820 664,
факс 052 820 665
Наташа Колева ЕСГРАОН  
Top