нашите сайтове english

Резултати от конкурс за финансиране на до 5 малки проекти на стойност до 6 000 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА

Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от община Варна" за 2023 г.

Въз основа на проведен конкурс от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна след разглеждане и оценяване на проектните предложения, и на основание на изготвен протокол бяха класирани за финансиране следните малки проекти:

Организация

Наименование на проекта

1.

Национална асоциация на сляпо-глухите в България

 Иновативни социални дейности за интеграция на хора със сляпо-глухота

2.

Фондация „Радост за нашите деца"

 Изживей мечта

3.

Асоциация „Да съхраним жената“

 Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция на деца с аутизъм в извънучебна среда

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

……………………………

(Таня Василева)

 

 

    Top