нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 12208/03.07.2023 г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2208/03.07.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН В1-192-5АГ-А0 Апартаменти за гости        "№15" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" № 22, ет. 5, ап. 15.
 2. В1-195-5Б2-А0 Апартаменти за гости        "Сплендид 9" "Splendid 9"  9009, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", к-с "Сплендид", бл. А, ет. 3, ап. 9.
 3. В1-196-5Б4-А0 Апартаменти за гости        "Сплендид 13"  "Splendid 13"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", к-с "Сплендид", бл. А, ет. 4, ап. 13.
 4. В1-19А-1ЦА-А0 Апартаменти за гости        "Бо Хоум" "Bo Home"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Н.Й.ВАПЦАРОВ" № 7, вх. Б, ет. 5, ап. 21.
 5. В1-198-5БЗ-А0 Апартаменти за гости                 9002, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" № 72, ет. 2, ап. 6.
 6. В1-19Е-5БЮ-А0 Апартаменти за гости        "Ален Мак", "Alen Mak"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АТАНАС ЛИПЧЕВ", № 4, ет. 1, ап. 6.
 7. В1-19Г-2СШ-А0 Апартаменти за гости        "Златна Котва ап. 24" "Zlatna Kotva ap. 24"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна котва", вх. В, ет. 5, ап. № В-24.
 8. В1-19Ж-5БЯ-А0 Апартаменти за гости "Катерина" "Katerina"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ПИ № 10135.2569.159, сграда 1, ет. 4, ап. 16.
 9. В1-19З-5В1-А0 Апартаменти за гости        "Голден Сандс"  "Golden Sands"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Палм Бийч", тяло А, сграда №8, ет.5, ап. А6.6.
 10. В1-19Л-0ЧЧ-А0 Апартаменти за гости        "Бриз код" "Briz Code"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ПЕТЪР СКОРЧЕВ" № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 34.
 11. В1-18У-4НЦ-А0 Апартаменти за гости        "Бела плая"   "Bella playa"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 16, ет. 3, ап. 6.
 12. В1-18Ф-4НЦ-А0 Апартаменти за гости        "Рококо", "Rococo beach front apartment"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 8, ет. 5, ап. 18.
 13. В1-18Ч-4НЦ-А0 Апартаменти за гости        "Синя лагуна" "Blue lagoon seafront apartments"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 8, ет. 4, ап. 11.
 14. В1-18Ш-4НЦ-А0 Апартаменти за гости "Синя лагуна" "Blue lagoon seafront apartments"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 15, ет. 4, ап. 11.
 15. В1-18Ю-5АЕ-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "СЕКВОЯ" № 6, ет. 3, ап. 8.
 16. В1-19К-5В4-А0 Апартаменти за гости        "Силви" "Silvi"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 165, сграда 9, ет. 8, ап. 25.
 17. В1-19Б-5БЛ-А0 Апартаменти за гости        "Варна Център"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДОКТОР ПИСКЮЛИЕВ", № 24-28, вх. В, ет. 2, ап. 2.
 18. В1-191-5АР-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРИН", бл. 31, вх. А, ет. 8, ап. 46.
 19. В1-197-5Б7-А0 Апартаменти за гости                  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", № 122, ет. 5, ап. 34.
 20. В1-19Д-5БЩ-А0 Апартаменти за гости "Дъ Лавендър апартмънт", "The Lavender apartment"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР СИМЕОН I", № 6, вх. В, ет. 2, ап. 18.
 21. В1-199-1ЦА-А0 Апартаменти за гости        "Римски терми" "Roman thermal"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ" № 45, вх. Б, ет. 4, ап. 18.
 22. В1-19В-12У-А0 Апартаменти за гости        "№ 1"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 51, ет. 3, ап. 7.
 23. В1-19И-5В3-А0 Апартаменти за гости        "Варна вайбс", "Varna vibes"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СРЕДНА ГОРА", № 7, 7А, ет. 4, ат.7.
 24. В1-18Х-59Х-А0 Апартаменти за гости        "Цимерман 33" "Cimerman 33"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН" бл. 33, ет. 2, ап. 33.
 25. В1-18Ц-59Ц-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", № 1, сграда № 2, ет. 3, ап. 7.
 26. В1-18Щ-5АГ-А0 Апартаменти за гости        "№ 4"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА", № 22, ет. 2, ап. 4.
 27. В1-18Я-5АГ-А0 Апартаменти за гости        "№12" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА", № 22, ет. 4, ап. 12.
 28. В1-190-5АИ-С0 Стаи за гости                   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 161, ет. 1, ат. 6.
 29. В1-193-2БХ-А0 Апартаменти за гости        "Преживяване", "Expirience Suite" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "Д-р Любен Попов" № 18 А, вх. А, ет. 2, ап. 4.
 30. В1-194-210-А0 Апартаменти за гости        "Панорама Бриз", "Panorama Briz"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ПАРАСКЕВ КАЗАСКИ", № 22, сграда Б, полуподземен етаж, ап. 2.

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top