нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2206/03.07.2023г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - 1. Заповед № 2206 /03.07.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

1025-П

1

В1-1АП-5ЖЦ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", сграда 3 - "Есенсия 3" ет. 6, ап. 97

1026-П

2

В1-1АС-5З4-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", ПИ № 10135.2515.167

1027-П

3

В1-1АУ-5ЗЖ-А0

Апартаменти за гости

"Студио"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", №60 Г, ет. 5, ап. 401

1028-П

4

В1-1АЦ-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Студио №2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАНИ ГИНЧЕВ", № 26, ет. 1, ат.2

1029-П

5

В1-1АЩ-5ЗЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фемили Релакс 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Ялта" вх. А, ет. 3, ап. 314

1030-П

6

В1-1АШ-5ЗЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фемили Релакс 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Ялта", вх. А, ет. 3, ап. 315

1031-П

7

В1-1АЮ-5ЗМ-А0

Апартаменти за гости

"Генерал Гурко" "General Gurko"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ"  № 68А, ет. 4, ап. 11

1032-П

8

В1-1АЯ-5ЗН-А0

Апартаменти за гости

"Съни студио Азур" "Sunny Studio Azur"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", ж.к. "АЗУР ПРЕМИУМ 4", УЛ. "46-та" № 6, бл. 4 D, ет. 5, ап. D 28

1033-П

9

В1-1Б4-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

"Крисия"  "Krisia"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЧЕРНА", № 3, вх. В, ет. 8, ат. 35

1034-П

10

В1-1Б6-5ИХ-А0

Апартаменти за гости

"Магнифика Ла Мер"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к." Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ" № 152, вх. 1, ет. 2, ат. 1

1035-П

11

В1-1Б7-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"207 Голден Лайн"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Голден лайн", ет. 2, ап. 207

1036-П

12

В1-1Б9-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"517 Голден Лайн"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Голден лайн", ет. 5, ап. 517

1037-П

13

В1-1Б8-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"А 203 Бендита Маре"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Бендита Маре", вх. А, ет. 2, ап. А203

189-А

14

В1-1АЛ-5ЖК-А0

Апартаменти за гости

"Залез"   "Sunset"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", № 7, ет. 2, ап. 3

190-А

15

В1-1АН-1ДХ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 9, ет. 4, ап. 14

191-А

16

В1-1АТ-5ЗБ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", № 15, ет. 3, ат. 11

49-М

17

В1-1АЧ-5ЗК-А0

Апартаменти за гости

"Младост"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, Ж.К. "МЛАДОСТ", бл. 136, ет. 3, ап. 313

50-М

18

В1-1Б0-5ЗР-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ФЛОРА" № 5, ет. 4, ап. 31

550-О

19

В1-1АК-5ЖГ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БАЧО КИРО", № 22-А, вх. А, ет. 6, ап. 14

551-О

20

В1-1АМ-58Ж-А0

Апартаменти за гости

"№ 17"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ."МАРИЯ ЛУИЗА" № 26, ет. 1, ап. 17

552-O

21

В1-1АР-4ЖЦ-А0

Апартаменти за гости

"Студио Вили"  "Studiо Vili"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ", № 39, ет. 4, ап. 6

553-О

22

В1-1АХ-4Ж9-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ", № 33, ет. 1

554-О

23

В1-1АФ-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Приморски "Резидънс" "Primorski Residence"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ", № 91, вх. А, ет. 4, ап. 12

555-О

24

В1-1Б1-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Саут бийч 2"  "South Beach 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ИВАН ШИШМАН" № 5, вх. 1, ет. 5, ап. 7

556-О

25

В1-1Б2-5ИД-А0

Апартаменти за гости

"Крос Пропъртис - Център", "Kros Properties - Central"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" № 8, ет. 3, ап. 3

557-О

26

В1-1Б3-5ИФ-А0

Апартаменти за гости

"Лили", "Lili"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КОНСТАНТИН ДОГАНОВ", № 13, ет. 4, ап. 15

558-О

27

В1-1Б5-1ЗТ-А0

Апартаменти за гости

"Операта - Русе 17А"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РУСЕ" № 17А, ет. 2, ап. 1

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

    Top