нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед №2200/03.07.2023г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 1. Заповед № 2200-03.07.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

054300

12.06.2023 г.

177-A

1

В1-19Ю-5ДБ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", № 29, вх. А, ет. 5, ап. 6

055109

13.06.2023 г.

178-А

2

В1-1А5-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"1 - 5 - 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 5, ет. 5, ап. 8

055102

13.06.2023 г.

179-А

3

В1-1А7-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"1 - 3 - 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 3, ет. 3, ап. 4

055104

13.06.2023 г.

180-А

4

В1-1А9-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"1 - 1 - 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 1, ет. 4, ап. 5

055105

13.06.2023 г.

181-А

5

В1-1АА-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"1 - 4 - ST12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 4, ет. 7, ат.12

055108

13.06.2023 г.

182-А

6

В1-1АВ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"1 - 5 - ST15"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 5, ет. 1, ат. 15

055118

13.06.2023 г.

183-А

7

В1-1А6-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2 - 5 - СТ5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 6, вх. 5, ет. 4, ат. 5

055116

13.06.2023 г.

184-А

8

В1-1АБ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2 - 8 - 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 8, вх. 8, ет. 2, ап. 1

055115

13.06.2023 г.

185-А

9

В1-1АГ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2 - 12 - 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 11, вх. 12, ет. 4, ап. 7

055114

13.06.2023 г.

186-А

10

В1-1АД-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2 - 13 - 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 12, вх. 13, ет. 2, ап. 2

055112

13.06.2023 г.

187-А

11

В1-1АЕ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2 - 15 - 17"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 13, вх. 15, ет. 5, ап. 17

055110

13.06.2023 г.

188-А

12

В1-1А8-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2 - 13 - 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 12, вх. 13, ет. 1, ап. 1

053204

08.06.2023 г.

46-М

13

В1-19Ц-5ГХ-А0

Апартаменти за гости

"Комфи Апартментс Кози Хоум Варна"    "Comfy Apartments Cozy Home Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "В. БЕЛИНСКИ" № 7

054759

13.06.2023 г.

48-М

14

В1-1А1-5ДЛ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, Ж.К. "ПОБЕДА" 26, бл. 3, вх. Г, ет. 3, ап. 34

053710

09.06.2023 г.

545-О

15

В1-19Н-25А-А0

Апартаменти за гости

"Сий Лайф II", "Sea Life II"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПРЕСЛАВ", № 57, ет. 5, ап. 14

053602

09.06.2023 г.

546-О

16

В1-19С-5ВЯ-А0

Апартаменти за гости

"Класик" "Classic"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОФИЯ" № 14, ет. 5, ап. 8

053789

09.06.2023 г.

547-О

17

В1-19Ф-5ГВ-А0

Апартаменти за гости

"Next 2 Sea"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР САМУИЛ" № 22, ет. 4, ап. 8

054587

12.06.2023 г.

548-О

18

В1-19Х-5ГУ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 42, ет. 2, ап. 4

054730

13.06.2023 г.

549-О

19

В1-1А0-5ДК-А0

Апартаменти за гости

"Възраждане № 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1, вх. А, ет. 1, ап. 5

053639

09.06.2023 г.

1010-П

20

В1-19П-5ВЗ-А0

Апартаменти за гости

"Рупите"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 24, вх. А, ет. 6, ап. 31

053641

09.06.2023 г.

1011-П

21

В1-19М-5ВД-А0

Апартаменти за гости

"Царевец"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р НЕДЯЛКА ГОЛОВИНА", № 21, вх. 21, ет. 2, ап. 108

053898

09.06.2023 г.

1012-П

22

В1-19Р-5ВХ-А0

Апартаменти за гости

"Мимоза"     "Mimoza"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРАТЯ БЪКСТОН", № 30, вх. Д, ет. 9, ат. 9

054273

12.06.2023 г.

1013-П

23

В1-19Т-5Г5-А0

Апартаменти за гости

"Студио епъл Грийн", "Studio apple Green"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МОРСКА СИРЕНА", № 13, ет. 6, ап. 12

053691

09.06.2023 г.

1014-П

24

В1-19У-5Г8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ОСТРАВА" № 19, вх. А1, ет. 5, ап. 14

054440

12.06.2023 г.

1015-П

25

В1-19Ч-55Д-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 158, ет. 3, ап. 4

054434

12.06.2023 г.

1016-П

26

В1-19Ш-55Д-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 158, ет. 3, ап. 3

054443

12.06.2023 г.

1017-П

27

В1-19Щ-55Д-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 158, ет. 4, ап. 6

054930

13.06.2023 г.

1018-П

28

В1-1А3-5ДП-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ет. 7, ап. 704, Ид. № 10135.2570.12.6.68

054928

13.06.2023 г.

1019-П

29

В1-1А2-5ДН-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ет. 4, ап. 404, Ид. № 10135.2570.12.6.20

055124

13.06.2023 г.

1020-П

30

В1-19Я-5ДИ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 С, ет. 4, ап. С 24

054691

13.06.2023 г.

1021-П

31

В1-1А4-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Тригор Сити Студио 4", "Trigor City Studio 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ИНЖ.ЦАНЮ ЦАНЕВ", № 1, сграда 7, вх. В, ап. 4

055359

14.06.2023 г.

1022-П

32

В1-1АЖ-5Е8-А0

Апартаменти за гости

"Азур Делукс 3"    "Azur Deluxe 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к." Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та", №2, бл.3, ет.5, ап.26

055632

15.06.2023 г.

1023-П

33

В1-1АИ-5ЕН-А0

Апартаменти за гости

"32"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Приморски", УЛ. "ОВЕЧ", № 8, ет. 4, ап. 32

055684

15.06.2023 г.

1024-П

34

В1-1АЗ-5Е9-А0

Апартаменти за гости

"Цар Асен"  "Tsar Asen"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "НАЙДЕН ГЕРОВ", № 74, вх. А, ет. 3, ап. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top