нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед №2312/04.07.2023г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2312-04.07.2023г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН В1-1БВ-5ИД-А0 Апартаменти за гости "Крос Пропъртис-Евксиноград", "Kros Properties-Euxinograd"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО ДИНЕВ", № 5, вх. 2, ет. 3, ат. 8.
 2. УИН В1-1ББ-4Ж9-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРЕГАЛНИЦА", № 50, ет. 2, ап. 1.
 3. УИН В1-1БЕ-5КТ-А0 Апартаменти за гости "Азур Делукс 13"    "Azur Deluxe 13"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ.  "56-ТА", № 2, бл. 3, ет. 3, ап. 13.
 4. УИН В1-1БЗ-5КЯ-А0 Апартаменти за гости "Аргищ Партез Марина", "Argisht Partez Marina"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Аргищ Партез", бл. Е, ет. -1, ап. 606.
 5. УИН В1-1БЖ-4Ж9-А0 Апартаменти за гости        "Херинг Резидънс", "Hering Residence"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УЛ. "ФЕДОТ ПОПОВ" № 69, ет. 4, ап. 24.
 6. УИН В1-1БН-5КТ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка" бл. 62, вх. E, ет. 3, ап. 54.
 7. УИН В1-1БП-5ЛМ-А0 Апартаменти за гости        "Милена"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МИР" № 68, вх. Б, ет. 8, ап. 26.
 8. УИН В1-1БФ-5ЛЦ-С0 Стаи за гости                   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 354, вх. Б, ет. 2, ап. 21С.
 9. УИН В1-1БХ-5ЛЧ-А0 Апартаменти за гости "ВЕНЕЦИАНСКИ БАЛОНИ" "VENICE BUBBLES"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЧЕРНА" № 3, вх. В, ет. 8, ат. 32.
 10. УИН В1-1БЦ-5ЛЩ-А0        Апартаменти за гости        "Релакс Бриз апартамент", "Relax Briz apartment"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ПАРАСКЕВ КАЗАСКИ", № 7, ет. 1, ап. 1.
 11. УИН В1-1БЩ-5М3-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", м-ст "Абатко", ет. 2, ап. 30.
 12. УИН В1-1БЮ-5МГ-А0 Апартаменти за гости        "Морска Перла Делукс Апартаменти", "Sea Pearl Deluxe Apartments"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", к-кс "Азур Делукс", ул. "56-та" № 2, бл. 2, ет. 3, ап. 19.
 13. УИН В1-1БЯ-5МГ-А0 Апартаменти за гости "Морска Перла Делукс Апартаменти"   "Sea Pearl Deluxe Apartments"   к.к. "Св.Св.Константин и Елена", к-кс "Азур Делукс", ул. "56-та" № 2, бл. 2, ет. 3, ап. 18.
 14. УИН В1-1БР-4НЦ-А0 Апартаменти за гости "Хасиенда Роса"  "Hacienda Rossa"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 12, ет. 3, ап. 4.
 15. УИН В1-1БА-5КИ-А0 Апартаменти за гости "Римски Терми", "Roman Thermal"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.КНЯЗ ДОНДУКОВ, № 25, ет. 2, ап. 1.
 16. УИН В1-1БД-5КП-А0 Апартаменти за гости "Топ локация"   "Prime Location"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 8, ет. 6, ап. 17.
 17. УИН В1-1БГ-4Ц7-А0 Апартаменти за гости "Македония 41 А"   "Makedonia 41 A"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАКЕДОНИЯ", № 41, вх. А, ет. 3, ап. 18.
 18. УИН В1-1БИ-3РШ-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ТОДОР ВЛАЙКОВ", № 53, вх. Д, ет. 6, ап. 16.
 19. УИН В1-1БЛ-1С2-А0 Апартаменти за гости "Войвода"    "Voivoda"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА", № 3, ет. 1, ап. 1.
 20. УИН В1-1БК-1С2-А0 Апартаменти за гости "Доспат"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДОСПАТ", № 31, сграда № 4, ет. 4, ап. 7.
 21. УИН В1-1БМ-5ЛЗ-А0 Апартаменти за гости        "Варна Център" "Varna Center Beach"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" № 48, ет. 5, ап. 40.
 22. УИН В1-1БС-1С2-А0 Апартаменти за гости "Цар Самуил"    "Car Samuil"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР САМУИЛ" № 22, ет. 4, ап. 9.
 23. УИН В1-1БТ-5ЛП-А0 Апартаменти за гости "Георгиев" "Georgiev"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ" № 9, Сграда 1, ет. 2, ап. 2.
 24. УИН В1-1БУ-5ЛТ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 7, ет. 3, ап. 8.
 25. УИН В1-1БЧ-5ЛЮ-А0 Апартаменти за гости        "Даная"  "Danaya s" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЯРЕБИЧНА", № 10, ет. 1, ат. 1.
 26. УИН В1-1БШ-5ЛЯ-А0 Апартаменти за гости        "№ 5" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ", № 121, ет. 3, ап. 5.

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

  Top