нашите сайтове english

Планове, правила и други документи

Външен авариен план за обект „Варна сторидж” ЕООД

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на авария в "Поддържане чистотата на морските води" АД - гр. Варна

Законово основание и необходими документи за кандидатстване за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни  ситуации

Уведомление съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите Закона за събранията, митингите и манифестациите съгласно заповед № 0130/24.01.2024 г.

Заявление за провеждане на масови прояви на открито съгласно заповед № 0127/24.01.2024 г.

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в Петролна база Варна с оператор "Петролен терминал Варна" ЕООД - гр. Варна

Правила за поведение и действие при бедствия

План за защита на населението при бедствия - 2023 г.

    Top