нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2388/10.07.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2388-10.07.2023г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

1045-П

1

В1-1Г6-5ЛЧ-А0

Апартаменти за гости

"Б.И.Г. Розов Мрамор"    "B.I.G. Pink Marble"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ЧЕРНА", № 3, вх. В, ет. 9, ат. 38

1052-П

2

В1-1В2-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-2-А24; L4-2-A24"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 2, ет. 6,7, ап. 24, "Ла Мер 4"

1053-П

3

В1-1В3-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-2-А25; L4-2-A25"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 2, ет. 6,7, ап. 25, "Ла Мер 4"

1054-П

4

В1-1В4-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-2-А23; L4-2-A23"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 2, ет.5, ап. 23, "Ла Мер 4"

1055-П

5

В1-1В5-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-3-А2; L4-3-A2"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 3, партер, ап. 2, "Ла Мер 4"

1056-П

6

В1-1В6-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-3-А4; L4-3-A4"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски,  УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 3, партер, ап. 4, "Ла Мер 4"

1057-П

7

В1-1ВБ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-2-А16; L4-2-A16"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 2, ет. 3, ап. 16, "Ла Мер 4"

1058-П

8

В1-1ВА-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-3-А12; L4-3-A12"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 3, ет. 2, ап. 12, "Ла Мер 4"

1059-П

9

В1-1В9-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-3-А8; L4-3-A8"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 3, ет. 1, ап. 8, "Ла Мер 4"

1060-П

10

В1-1В8-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-3-А9; L4-3-A9"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 3, ет. 2, ап. 9, "Ла Мер 4"

1061-П

11

В1-1В7-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-3-А6; L4-3-A6"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски,  УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 3, ет. 1, ап. 6, "Ла Мер 4"

1062-П

12

В1-1ВЗ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-2-А6"  "L4-2-А6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 2, ет. С1, ап. 6, "Ла-Мер 4"

1063-П

13

В1-1ВК-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-2-А5"   "L4-2-А5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 2, ет. С1, ап. 5, "Ла-Мер 4"

1064-П

14

В1-1ВМ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-2-А3"  "L4-2-А3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 2, ет. С2, ап. 3, "Ла-Мер 4"

1065-П

15

В1-1ВЛ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-1-А23"  "L4-1-А23"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 1, ет. 5, ап. 23, "Ла-Мер 4"

1066-П

16

В1-1ВИ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-1-А16"    "L4-1-А16"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 1, ет. 1, ап. 16, Ла-Мер 4"

1067-П

17

В1-1ВЖ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-1-А4"    "L4-1-А4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 1, ет. партер, ап. 4, "Ла-Мер 4"

1068-П

18

В1-1ВЕ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-1-А6"   "L4-1-А6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 1, ет. 1, ап. 6 "Ла-Мер 4"

1069-П

19

В1-1ВД-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-1-А10"   "L4-1-А10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 1, ет. 1, ап. 10, "Ла-Мер 4"

1070-П

20

В1-1ВЩ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-1-А2", "L4-1-A2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 160, вх. 1, ап. 2, партер, "Ла-Мер 4"

1071-П

21

В1-1ВГ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-1-А11"   "L4-1-А11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 1, ет. 2, ап. 11, "Ла-Мер 4"

1072-П

22

В1-1ВЮ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-1-А1", "L4-1-A1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 160, вх. 1, ап. 1, партер, "Ла-Мер 4"

1073-П

23

В1-1ВФ-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

"Сийбърд Пентхаус 3", "Seabird Penthouse 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "49-та", № 15, вх. Б, ет. 5, ап. Б24

1074-П

24

В1-1ВХ-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

"Сийбърд Пентхаус 2", "Seabird Penthouse 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "49-та", № 15, вх. Б, ет. 5, ап. Б23

1075-П

25

В1-1ВШ-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

"Сийбърд Пентхаус 1"   "Seabird Penthouse 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", КК СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ."49-та", вх. Б, ет. 5, ап. Б22

1076-П

26

В1-1ВЯ-3В9-А0

Апартаменти за гости

"Азур Премиум 1"  "Azur Premium 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "46-та", № 10, ет. 4, ап. В27

1077-П

27

В1-1Г2-3В9-А0

Апартаменти за гости

"Азур Премиум 1"    "Azur Premium 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."46-та", № 10, ет.1, ап.В4

1078-П

28

В1-1Г5-5П7-А0

Апартаменти за гости

"26"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 152, сграда № 3, вх. 3, ет. 6, ап. 26

1079-П

29

В1-1Г7-5П7-А0

Апартаменти за гости

"Ателие 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 152,  сграда № 3, вх. 3, ет. 6, ат.6

1080-П

30

В1-1Г8-5П7-А0

Апартаменти за гости

"22"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 152, сграда № 3, вх. 3, ет. 6, ап. 22

1081-П

31

В1-1ГВ-5П7-А0

Апартаменти за гости

"27"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 152, сграда № 3, вх. 3, ет. 6, ап. 27

1082-П

32

В1-1ГЖ-4ЮУ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, к-с "Никеа парк",  ет. 1, ап. 13-A

1083-П

33

В1-1ГЗ-5РБ-А0

Апартаменти за гости

"Ален мак 46", "Alen mak 46"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о."Ален Мак" №46,  вх. В, ет. 1, ап. 1

193-А

34

В1-1В0-5МЦ-А0

Апартаменти за гости

"Морски вибрации"  "Sea Vibes"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, Ж.К. "ДРУЖБА-АСПАРУХОВО", бл. 17, вх. Б, ет. 2, ап. 13А

194-А

35

В1-1ВВ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2-17-ст.3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 17, ет. 2, ат. 3

195-А

36

В1-1ВУ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2-1-4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 1, ет. 2, ап. 4

196-А

37

В1-1ВТ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2-4-ст.5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 4, ет. 4, ат. 5

197-А

38

В1-1ВС-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2-2-1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 2, ет. 2, ап. 1

198-А

39

В1-1ГГ-5ПЕ-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "МОРЯШКА", № 14, ет. 2, ап. 5

51-М

40

В1-1ВР-1ЗТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ЧИНАР" № 1 А, ет. 5, ап. 7

52-М

41

В1-1Г0-5НВ-А0

Апартаменти за гости

"Флора"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ФЛОРА" № 5, ет. 4, ап. 30

53-М

42

В1-1Г9-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Тригор Сити Студио 4", "Trigor City Studio 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 187 В, ет. 5, ап. 29

54-М

43

В1-1ГД-5ПЛ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "РЕПУБЛИКА", № 58, вх. 2, ет. 6, ап. 36

571-О

44

В1-1В1-5МЧ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДОКТОР ПИСКЮЛИЕВ", № 18, ет. 4, ат. 8

572-О

45

В1-1ВП-1ЗТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 97, вх. Б, ет. 1, ап. 4

573-О

46

В1-1ВН-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

" Сън Сенс", " Sun Sense"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" № 55, вх. А, ет. 3, ап. 8

574-О

47

В1-1ВЧ-5Н8-С0

Стаи за гости

"Санта Марина"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 29

575-O

48

В1-1ВЦ-2ЦТ-С0

Стаи за гости

"Лидер хаус"  "Lider hause"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МИХАИЛ КОЛОНИ", № 5, сграда 2

576-О

49

В1-1Г1-5НХ-А0

Апартаменти за гости

"Централен апартамент уютен и тих" "Central apartment cozy and quiet"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ", № 31, бл. 25, вх. 1, ет. 1, ап. 1

577-О

50

В1-1Г3-5НЦ-А0

Апартаменти за гости

"Артист"  "Artist"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "САВА ДОБРОПЛОДНИ", № 6-А, ет. 2, ап. 4

578-О

51

В1-1Г4-5П7-А0

Апартаменти за гости

"148"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ ."ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 9, сграда № 5, ет. 4, ап. 148

579-О

52

В1-1ГБ-5ПД-А0

Апартаменти за гости

"Сиси", "Sisi"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПРОФЕСОР ДЕРЖАВИН" № 5, вх. Б, ет. 5, ап. 14

580-О

53

В1-1ГА-3ФС-А0

Апартаменти за гости

"ДЕЛУКС ЕНД СЕНТРАЛ СТУДИО", "DELUXE AND CENTRAL STUDIO"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР САМУИЛ" № 19, ет. 1

581-O

54

В1-1ГЕ-5ПС-А0

Апартаменти за гости

"Къщата на Дуло"   "Dulos home"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 38, вх. А, ет. 6, ап. 31

582-О

55

В1-1ГИ-5РБ-А0

Апартаменти за гости

"Страхил"   "Strahil"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТРАХИЛ ВОЙВОДА", бл.2, вх.18, ап.18

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top