нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед №2442/14.07.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед №2442-14.07.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

063845

07.07.2023 г.

583-О

1

В1-1ГМ-5РУ-А0

Апартаменти за гости

"Нимфа Делукс"   "Nimpha Deluxe"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ" № 3, вх. А,  ет. 6, ап. 22

063848

07.07.2023 г.

584-О

2

В1-1ГК-5РУ-А0

Апартаменти за гости

"Кетс"   "Cats"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ" № 3, вх. А,  ет. 6, ап. 20

063913

07.07.2023 г.

585-О

3

В1-1ГЛ-5РФ-А0

Апартаменти за гости

"А и К Кози Арт Студио 2", "A&K Cosy Art studio 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" № 69, ет. 1, ап. 2

063840

07.07.2023 г.

586-О

4

В1-1ГН-5РУ-А0

Апартаменти за гости

"Авантюрин"; "Aventurine"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ", № 14-16, вх. А, ет. 3, ап. 7

063844

07.07.2023 г.

587-О

5

В1-1ГП-5РУ-А0

Апартаменти за гости

"Орфей" "Orpheus"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ" № 3, вх. А, ет. 6, ап. 21

064485

10.07.2023 г.

588-O

6

В1-1ГС-5С6-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАКЕДОНИЯ", № 24, ет. 3

064219

10.07.2023 г.

589-О

7

В1-1ГТ-5СА-А0

Апартаменти за гости

"Ви дел Мар Апартментс" "Vi Del Mar Apartments"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БДИН" № 14-А, ет. -1, ап. 8

064771

11.07.2023 г.

590-О

8

В1-1ГУ-5СА-А0

Апартаменти за гости

"Ви Дел Мар Апартментс" "Vi del Mar apartments"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БДИН" № 14-А, ет. -1, ап. 7

065447

12.07.2023 г.

591-О

9

В1-1ГЮ-2ШЮ-А0

Апартаменти за гости

"Перфект спот апартмънт"  "Perfect spot apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МИХАИЛ КОЛОНИ", № 18, вх. А, ет. 2, ап. 5

063938

07.07.2023 г.

1084-П

10

В1-1ГР-5С0-А0

Апартаменти за гости

"Хармони Хейвън", "Harmony Heaven"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 135, ет. 2, ат. 6

064889

11.07.2023 г.

1085-П

11

В1-1ГЧ-0ЦН-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, МЕСТН. "ЕВКСИНОГРАД", УЛ. "20-ТА" № 26, ет.2

064949

11.07.2023 г.

1086-П

12

В1-1ГЦ-5Т6-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци, к-с "LTI Берлин Голдън Бийч", ет.3, ап. 1

065066

11.07.2023 г.

1087-П

13

В1-1ГХ-5Т5-С0

Стаи за гости

"Ваканционни студиа"  "Kabakum Holiday Suites"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ ид. №10135.2572.43.2, жилищна сграда 1

065070

11.07.2023 г.

1088-П

14

В1-1ГФ-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Студио Арт"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРОФ.Д-Р ВАНКО ВАНКОВ" № 14, ет. 2, ап. 9

065255

12.07.2023 г.

1089-П

15

В1-1ГШ-5ТА-С0

Стаи за гости

"МЕГ СИЙ ВЮ", "MEG SEE VIEW"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. Ален Мак, УЛ. "СТАНОЙ ЙОНЕВ" № 15

065367

12.07.2023 г.

1090-П

16

В1-1ГЩ-5Е8-А0

Апартаменти за гости

"Азур Премиум 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 С, ет. 5, ап. С 33

065840

13.07.2023 г.

1091-П

17

В1-1ГЯ-5ТР-А0

Апартаменти за гости

"Студио Сий Пърл" "Studio Sea Pearl"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  к-с "АЗУР-2", УЛ. "46-та" № 8, ет. 5, ап. С 33

065849

13.07.2023 г.

1092-П

18

В1-1Д0-5ТТ-А0

Апартаменти за гости

"Никхоум"    "Nikhome"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПОДВИС", бл. 28, вх. В, ет. 6, ап. 55

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top