нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2517/24.07.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2517-24.07.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН В1-1Д2-4НЦ-А0 Апартаменти за гости        "Бела Виста", "Bella Vista Suites"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СТУДЕНТСКА", № 3, вх. А, ет. 1, ап. 3.
 2. УИН В1-1Д1-1ЦА-А0         Апартаменти за гости        "Металекс Гардън", "Metalex Garden"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", № 68, вх. В, ет. 4, ап. В-12.
 3. УИН В1-1Д4-1ЦА-А0         Апартаменти за гости        "Морска градина"   "Sea Garden"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КНЯЗ Н.НИКОЛАЕВИЧ", № 52, ет. 1, ап. 2.
 4. УИН В1-1Д7-1ЦА-А0         Апартаменти за гости        "Хъни" "Honey 2 bdrm Apartment" 9009, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КЕСТЕН" бл. 14, вх. В, ет. 2, ап. 4.
 5. УИН В1-1ДК-5УШ-А0         Апартаменти за гости        "К-55" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Н.Й.ВАПЦАРОВ", № 7, вх. А, ет. 5, ат. 11.
 6. УИН В1-1ДН-5ФС-С0         Стаи за гости                   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. 'Чайка", УЛ."ГЕОРГИ УРУМОВ" № 44.
 7. УИН В1-1ДС-55Д-А0         Апартаменти за гости        "Наслада" "Delight"  9005, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ул. "1-ва", ет. 4, ап. 13.
 8. УИН В1-1Д5-5УЖ-А0         Апартаменти за гости        "Релакс" "Relax"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПАНАГЮРИЩЕ" № 10, ет. 2, ап. 2.
 9. УИН В1-1Д6-5УМ-А0         Апартаменти за гости        "Варна Сий Вю Апартмънт" "Varna Sea View Apartment"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" № 22, ет. 6, ап. 9.
 10. УИН В1-1ДИ-5УЦ-А0         Апартаменти за гости        "Релакс" "Relax"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОФИЯ" № 14, ет. 5, ап. 8.
 11. УИН В1-1ДЛ-5Ф1-А0         Апартаменти за гости        "Хепи хоум"  "Happy home"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ", № 18, сграда №1,  ет. 3, ап. 5.
 12. УИН В1-1ДМ-5ФР-С0         Стаи за гости          "Лунапарт 2", "Lunapart 2" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ", № 19, ет. 4, ап. 5.
 13. УИН В1-1ДП-5ФУ-А0         Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 105, вх. А, ет. 2, ап. 11.
 14. УИН В1-1ДР-2ВЗ-А0          Апартаменти за гости        "Хоризонт", "Horizon"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 35, ет. 7, ап. 23.
 15. УИН В1-1Д3-5УВ-А0 Апартаменти за гости "Ани"  "Any"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 163, ет. 2. ат. 3.
 16. УИН В1-1ДЕ-1ДЯ-А0 Апартаменти за гости "№ А 25"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ", № 10А, секция А, ет. 6, ап. А 25.
 17. УИН В1-1ДД-1ДЯ-А0         Апартаменти за гости        "№ А 26"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ", № 10А, секция А, ет. 7, ап. А 26.
 18. УИН В1-1ДГ-1ДЯ-А0 Апартаменти за гости "№ А 27"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ", № 10А, секция А, ет. 7, ап. А 27.
 19. УИН В1-1ДБ-1ДЯ-А0 Апартаменти за гости        "№ А 28"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ", № 10А, секция А, ет. 7, ап. А 28.
 20. УИН В1-1Д8-1ДЯ-А0 Апартаменти за гости "№ А 21"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ" № 10А, секция А, ет. 6, ап. А 21.
 21. УИН В1-1Д9-1ДЯ-А0 Апартаменти за гости "№ А 22"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ" № 10А, секция А, ет. 6, ап. А 22.
 22. УИН В1-1ДА-1ДЯ-А0 Апартаменти за гости        "№ А 23"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ" № 10А, секция А, ет. 6, ап. А 23.
 23. УИН В1-1ДВ-1ДЯ-А0 Апартаменти за гости        "№ А 24"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ" № 10А, секция А, ет. 6, ап. А 24.
 24. УИН В1-1ДЖ-1ДЯ-А0 Апартаменти за гости        "№ А 30"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ", № 10-А, секция А, ет. 7, ап. А30.
 25. УИН В1-1ДЗ-1ДЯ-А0 Апартаменти за гости "№ А 29"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ПЕТКО СТАЙНОВ", № 10А, секция А,  ет. 7, ап. А29.

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top