нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2612/01.08.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2612/01.08.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

070573

199-А

1

В1-1ЕК-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2-5-ст.14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 5, ет. 1, ат.14

070575

200-А

2

В1-1ЕИ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2-4-ст.16"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 4, ет. 1, ат.16

068622

599-О

3

В1-1ДТ-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Филарет 15-1", "Filaret 15-1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АРХИМАНДРИТ ФИЛАРЕТ" № 15, ет. 1, ап. 1

068620

600-О

4

В1-1ДЦ-5ХИ-А0

Апартаменти за гости

"Централен Рай", "Central Paradise"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОЛУН", № 14, ет. 5, ап. 9

069001

601-О

5

В1-1ДЧ-5ХМ-С0

Стаи за гости

"Стеди Гестс Руум", "Steady Guests Room"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 11, ет. 1, ап. 8

068994

602-О

6

В1-1ДЩ-5ХР-С0

Стаи за гости

"Студио 7А", "Studio 7A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ВИТОША" № 2, сграда № 4, ет. 1, ап. 7

068812

603-О

7

В1-1ДШ-5ХП-С0

Стаи за гости

"Звезда" "Star"

9004, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" № 32

070865

604-О

8

В1-1ЕС-5ЦТ-А0

Апартаменти за гости

"Мезонет Мира"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.РАЙЧО", № 15, жилищна сграда № 1, ет. 4-5, ап. 5

068711

1100-П

9

В1-1ДУ-077-А0

Апартаменти за гости

"№ 28", "Apartment 28"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."67-ма", бл. Б, ет. 3, ап. 28

068709

1101-П

10

В1-1ДФ-077-А0

Апартаменти за гости

"№ 27" "Apartment 27"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "67-ма" № 5, сграда № 10, бл. Б, ет. 2, ап. 27

068726

1102-П

11

В1-1ДХ-077-А0

Апартаменти за гости

"№ 36", "Apartment 36"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски,  К.К. "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "67-ма", № 5, бл. В, ет. 1, ап. 36

068881

1103-П

12

В1-1ДЮ-5ХТ-А0

Апартаменти за гости

"Малък индустриален" "Small Industrial Appart"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" № 31, ет. 1, ап. 1

069335

1104-П

13

В1-1Е2-5ХЧ-А0

Апартаменти за гости

"Каза Верде", "Casa Verde"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ПИ № 10135.2568.103.1, ап. 102

069338

1105-П

14

В1-1Е1-5ХЧ-С0

Стаи за гости

"Каза Верде", "Casa Verde"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ПИ № 10135.2568.103.1, стая 201, 203, 204, 205

069345

1106-П

15

В1-1ДЯ-5ХЧ-С0

Стаи за гости

"Каза Верде", "Casa Verde"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ПИ № 10135.2568.103.1, стая 101, 103, 104

069341

1107-П

16

В1-1Е4-5ХЧ-С0

Стаи за гости

"Каза Верде", "Casa Verde"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ПИ № 10135.2568.103.1, стая 301, 302, 303, 304, 305

069153

1108-П

17

В1-1Е0-5Ц0-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна котва", вх. А, ет. 2, ап. А-71

069413

1109-П

18

В1-1Е3-5БЮ-А0

Апартаменти за гости

"Ален мак", "Alen mak"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "АТАНАС ЛИПЧЕВ" № 4, ет. 1, ап. 6

069539

1110-П

19

В1-1Е5-2СШ-А0

Апартаменти за гости

"Сирена С 304" "Sirena C 304"

9007, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Сирена апартмънтс", Сграда  № 8, вх. С, ет. -1, ап. 4с

069537

1111-П

20

В1-1Е6-2СШ-А0

Апартаменти за гости

"Сирена В 217" "Sirena В 217"

9007, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Сирена апартмънтс", вх. В, ет. 3, ап. 17b

069868

1112-П

21

В1-1Е7-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Азур Делукс 4-8"    "Azur Deluxe 4-8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ.  "56-ТА", № 2, бл. 4, ет. 2, ап. 8

070004

1113-П

22

В1-1Е8-5Ц9-А0

Апартаменти за гости

 

9007, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 139, ет. 1, ап. 1

070081

1114-П

23

В1-1Е9-5ЦБ-А0

Апартаменти за гости

"Студио Ариел", "Studio Ariel"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ", № 7, ет. 5, ап. 19

069881

1115-П

24

В1-1ЕА-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Азур Делукс 4-9"    "Azur Deluxe 4-9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ.  "56-ТА", № 2, бл. 4, ет. 2, ап. 9

070267

1116-П

25

В1-1ЕБ-5МЧ-А0

Апартаменти за гости

"Хипокампус"  "Hippocampus"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 6, ет. партерен, ат. 4

070453

1117-П

26

В1-1ЕД-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-45", "Zlatna kotva A-45"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, к-кс "Златна котва", ет. 1, ап. А-45

070457

1118-П

27

В1-1ЕВ-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-27", "Zlatna kotva A-27"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Златна котва", ет. 0, ап. А-27

070468

1119-П

28

В1-1ЕЗ-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-77", "Zlatna kotva A-77"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна котва",  ет. 3, ап. А-77

070475

1120-П

29

В1-1ЕЖ-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-60", "Zlatna kotva A-60"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна котва",  ет. 1, ап. А-60

070476

1121-П

30

В1-1ЕЕ-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-28", "Zlatna kotva A-28"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна котва",  ет. 0, ап. А-28

070470

1122-П

31

В1-1ЕГ-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-76", "Zlatna kotva A-76"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна котва",  ет. 3, ап. А-76

070458

1123-П

32

В1-1ЕЛ-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-62", "Zlatna kotva A-62"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Златна котва", ет. 2, ап. А-62

070459

1124-П

33

В1-1ЕМ-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-61", "Zlatna kotva A-61"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Златна котва", ет. 2, ап. А-61

070462

1125-П

34

В1-1ЕН-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-92", "Zlatna kotva A-92"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Златна котва", ет. 4, ап. А-92

070465

1126-П

35

В1-1ЕП-5ЦГ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-78", "Zlatna kotva A-78"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Златна котва", ет. 3, ап. А-78

070609

1127-П

36

В1-1ЕР-5ЦМ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Палм Бийч", тяло "А", ет. 3, ап. А4.4

070775

1128-П

37

В1-1ЕТ-2В5-А0

Апартаменти за гости

"МГ" "MG"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 203, вх. А, ет. 2, ап. 2

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top