нашите сайтове english

Места и срокове за плащане и подаване на документи

Места за подаване на декларации, искания и заявления

 1. В офисите на Дирекция „Местни данъци“:

- Бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ), работно време с граждани: 09.00 - 17.30 ч.;

- бул. “8-ми приморски полк” No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:00-12:30ч.;15:00-15:15ч.;

 1. С лицензиран пощенски оператор;
 2. Електронно, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

МЕСТА ЗА ПЛАЩАНЕ

 • В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци"

            -  бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч.

 

            -  бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч.

 

            -  бул. “8-ми приморски полк” No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:00-12:30ч.;15:00-15:15ч.

 

            - ул.“Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:00-15:15ч.

 

             - кв.Виница, сградата на Кметство Приморски, работно време с граждани: 9:00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:15-15:30ч. - виж на картата

 • с ПИН код през екрана за проверка на задълженията
 • В реално време, чрез портала на Министерството на електронното управление – egov.bg -> вход в „Моето пространство“ ->раздел „Задължения“-> услуга „Задължения за местни данъци и такси“ 
 • През дигиталния портфейл iCard (icard.com). Изтегли мобилното приложение iCard
 • Централна Кооперативна Банка АД (Списък на офиси ЦКБ-клон Варна)
 • Банка ДСК, Юробанк България АД, Изипей АД, "ФАСТ ПЕЙ ХД" АД 
 • Български Пощи ЕАД
 • Чрез системата за онлайн плащания на ТФС – (www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС)
 • Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП - https://inetdec.nra.bg/
 • По Интернет, чрез www.ePay.bg
 • Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна

 

“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА

IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

BIC CECBBGSF

Код за вид плащане

Основание за плащане

44 14 00

Патентен данък и лихви в/у него

44 21 00

Данък върху недвижимите имоти и лихви в/у него

44 22 00

Данък върху наследствата и лихви в/у него

44 23 00

Данък върху превозните средства и лихви в/ у него

44 24 00

Такса за битови отпадъци и лихви в/у нея

44 25 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви в/у него

44 28 00

Туристически данък

44 34 00

Други данъци и лихви в/у тях - /недобори пътен данък /

44 65 00

Приходи от глоби и санкции

44 80 07

Такси за административни услуги

44 80 13

Такси за притежаване на куче

 

СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ

Данък върху недвижими имоти -  на 2 равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Данък върху превозни средства - на 2 равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Такса за битови отпадъци - на 2 равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Предплатилите за цялата година до 30 април ползват 5% отстъпка.

Патентен данък – на 4 равни вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври за годината, за която е дължим.

Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват 5% отстъпка.

Туристически данък – до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са предоставени нощувките.

Последователност на погасяванe на задълженията

Чл. 169, ал. 3а от ДОПК:

(Нова – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

Top