нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2721/11.08.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

-Заповед № 2721-11.08.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. УИН В1-1ЕЩ-5ШС-А0, Апартаменти за гости "Еделвайс", "Edelweiss"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЕДЕЛВАЙС", № 15, ет. 4, ап. 4.
  2. УИН В1-1ЕЮ-5ШЦ-А0, Апартаменти за гости "Варна бляк си апартмент", "Varna black see apartment" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПОЛК.СВЕЩАРОВ", № 6-6А, ет. 4, ап. 10.
  3. УИН В1-1Ж0-5ЩБ-А0, Апартаменти за гости "Какао"   "Cacao"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КИРИЛ ШИВАРОВ", бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 8.
  4. УИН В1-1ЕЯ-5Щ7-А0, Апартаменти за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 111, вх. Б, ет. 2, ап. 8.
  5. УИН В1-1Ж1-5ЩД-А0, Апартаменти за гости "Кинтос" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГОМАН", № 29, ет. 2.
  6. УИН В1-1Ж2-5ЩМ-А0, Апартаменти за гости "Ви дел Мар Апартментс" "Vi Del Mar Apartments" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БДИН" № 14-А, ет. -1, ап. 8.
  7. УИН В1-1Ж3-5ЩМ-А0, Апартаменти за гости "Ви Дел Мар Апартментс" "Vi del Mar apartments" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БДИН" № 14-А, ет. -1, ап. 7.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top