нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2950 от 01.09.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- Заповед № 2950 от 01.09.2023 г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

9390

1

 

Закусвалня

"Тони"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Владислав Варненчик, УПИ № XXIII-64, кв. 7, по плана на ПЗ "Метро", ПИ 10135.4507.326.1

9391

2

 

Кафе-аперитив

"Госип бар Формула"

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" № 53-55

9392

3

 

Снек-бар

"Страндбарен"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, к.к. "Златни пясъци", морски плаж "Златни пясъци", сектор 10

9393

4

 

Снек-бар

"Бийч бар"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", морски плаж "Златни пясъци", сектор 6

9394

5

 

Бързо хранене

"Макао Сити"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ", № 18 Б

9395

6

 

Кафе-сладкарница

"Старбъкс"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ВОДЕН" № 13

9396

7

 

Коктейл-бар

"Малибу"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № I, кв. 69, "Атракционен център - Юг"

9397

8

 

Ресторант с българска кухня

"Български пощи"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", УПИ № V-141, кв. 24

9398

9

 

Класически ресторант

"Адмирал"

9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", Хотел "Адмирал"

9399

10

 

Снек-бар

"Нептун"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.253.30

9400

11

 

Бързо хранене

"Роса Д'оро"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ" № 3, вх. Б, ет. 1

9401

12

 

Кафе-аперитив

"ЕЛЕНА"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, С.О. "ТРАКАТА", СПИРКА "МАРЕК", "УЛ. "8-МА", № 163

9402

13

 

Снек-бар

"Глобус"

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ул. "572", № 82

9403

14

 

Кафе-сладкарница

"Ендорфино"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 53

9404

15

 

Ресторант с българска кухня

"Железничар"

9005, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка-I", сп. "Журналист"

2347

16

В1-7ЖЕ-5И9-1М

Почивна станция

"Български пощи"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", УПИ № V - 141, кв. 24

2348

17

В1-ИНА-12Н-1Ч

Бунгала

"Синьо лято"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, кв. "Галата", м-ст "Черноморец", ПИ №№ 10135.5103.101.85, 86, 87, 88

2349

18

В1-ИНД-2КМ-1П

Къща за гости

"ЕЛЕНА"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, С.О. "ТРАКАТА", СПИРКА "МАРЕК", "УЛ. "8-МА", № 163

2350

19

В1-7ЖЗ-4ЖР-1М

Почивна станция

"Железничар"

9005, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка-I", сп. "Журналист"

2351

20

В1-ИНГ-2ИТ-1Е

Хостел

"Лидер хаус хостел"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МИХАИЛ КОЛОНИ", № 5

2355

21

В1-ИНБ-5ЗЗ-1Я

Къмпинг

"Еко Клуб"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, кв. "Галата", м-ст "Сакама дере"  ИД №10135.5103.32

 

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top