нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2982/04.09.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2982 - 04.09.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН В1-1ЖУ-615-С0 Стаи за гости "Лотос", "Lotus", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", УЛ. "АРХ.СТЕФАН ВЕНЕДИКТ ПОПОВ", № 2, ет. 2.
 2. УИН В1-1ЖХ-61Б-А0 Апартаменти за гости "LTI Берлин ГБ", "Berlin Golden Beach" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", сграда "LTI Берлин ГБ" , ет. 3, ап. 2.
 3. УИН В1-1З0-61Я-С0 Стаи за гости "Розали" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ", № 62-А, сграда 1, ет. -2, стая 1.
 4. УИН В1-1ЖЯ-61Ю-А0 Апартаменти за гости "Васи-Варна", "Vasi-Varna" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ", № 32, вх. Б, ет. 2, ап. 19.
 5. УИН В1-1З2-621-А0 Апартаменти за гости "Азур Премиум 4" "Azur Premium 4"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "46-та" № 6, бл. 4 АВ, ет. 2, ап. А 10.
 6. УИН В1-1З4-5Ш9-А0 Апартаменти за гости "Дива череша 9" "Wild Cherry 9" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "45-та", № 4, ет. 3, ап. 9.
 7. УИН УИН В1-1ЗБ-0ЧЧ-А0 Апартаменти за гости "Азур Алегрия Студио", "Azur Alegria Studio"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 D, ет. 3, ап. D 10.
 8. УИН В1-1З7-62Д-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КАРАМФИЛ", бл. 13, вх. А, ет. 5, ап. 75.
 9. УИН В1-1З5-627-А0 Апартаменти за гости "Каса дел Маре"   "Casa del Mare"       9007, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 30, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
 10. УИН В1-1ЖЮ-61Ц-А0 Апартаменти за гости "Саут Бей Панорама" "South Bay Panorama" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 7, ет. 6, ат.11.
 11. УИН В1-1ЖФ-617-С0 Стаи за гости "Ламбос Корнър", "Lambo`s Corner" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ", № 5, ет. 3.
 12. УИН В1-1ЖЦ-1ЗТ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОХРИД" № 4, ет. 3, ап. 4.
 13. УИН В1-1ЖЧ-5ФР-С0 Стаи за гости "Лунапарт 3", "Lunapart 3" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ", № 19, ет. 4, ап. 5.
 14. УИН В1-1ЖШ-5ФР-А0 Апартаменти за гости "Велвет" "Velvet" 9008, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЯРЕБИЧНА" № 6-8, ет. 5, ап. 18.
 15. УИН В1-1ЖЩ-61У-А0 Апартаменти за гости "Лидия Одрин", "Lidiya Odrin" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОДРИН" № 21, ет. 1, ап. 2.
 16. УИН В1-1З6-5ШС-А0 Апартаменти за гости "Черно Море" "Black Sea" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "САН СТЕФАНО", № 29, ет. 1, ап. 1.
 17. УИН В1-1З8-62Д-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОЛУН", № 14, ет. 5, ап. 9.
 18. УИН В1-1З9-62Д-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ПРИМОРСКИ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 3.
 19. УИН В1-1ЗА-4ВУ-А0 Апартаменти за гости "Малинов 15", "Malinov 15" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ" № 15, ет. 2, ап. 3.
 20. УИН В1-1З1-0ХЛ-А0 Апартаменти за гости "Христов" 9020, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ул. "Васил Чекаларов" № 14, вх. Б, ет. 1, ат. 1.
 21. УИН В1-1З3-0ЧЧ-А0 Апартаменти за гости "Варна сити", "Varna city" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ХАН КУБРАТ", № 5, ет. 6, ап. 12.

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top