нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3152/13.09.2023г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 1. Заповед № 3152 - 13.09.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

083986

01.09.2023 г.

68-М

1

В1-1ЗД-62Ю-А0

Апартаменти за гости

"Стела" "Stella"

9009, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ж.к. "Победа", БУЛ. "АКАДЕМИК АНДРЕЙ САХАРОВ" № 11, сграда 5, ет. 6, ап. 35

084065

01.09.2023 г.

634-О

2

В1-1ЗВ-4ПВ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РАЙКО ЖИНЗИФОВ", № 52, ет. 2, ап. 3

084228

01.09.2023 г.

635-О

3

В1-1ЗГ-62С-А0

Апартаменти за гости

"Варна Катедрала Бутиков Апартамент"     "Varna Cathedral Boutique Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ", № 8А, ет. 1

084424

04.09.2023 г.

636-О

4

В1-1ЗЖ-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Марко Балабанов 39-3" "Marko Balabanov 39-3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ" № 39, ет. 3, ап. 3

085673

07.09.2023 г.

637-О

5

В1-1ЗЛ-4АФ-А0

Апартаменти за гости

"Централно студио - Варна"  " Central Studio - Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ТОДОР ШИШКОВ" № 4, ет. 2, ап. 2

082743

29.08.2023 г.

1151-П

6

В1-1ЗЕ-62Я-А0

Апартаменти за гости

"Азур Премиум 4"   "Azur premium 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та" № 6, бл. 4 С, ет.4,  ап. С 26, ж.к. "Азур премиум 4"

084450

04.09.2023 г.

1159-П

7

В1-1ЗИ-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Дъ Шангри-Ла"  "The Shangri-La"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та"  № 6, бл. 4С, ет. 2, ап. С8, ж.к. "Азур Премиум 4"

084719

04.09.2023 г.

1160-П

8

В1-1ЗЗ-630-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз-юг", УЛ. "Д-Р СТОЯН ЗЛАТАРОВ" № 7, вх. Б, ет. -1, ап. 6

085310

05.09.2023 г.

1161-П

9

В1-1ЗК-2СШ-А0

Апартаменти за гости

"В - 202"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Сирена апартмънтс", вх. В, ет. -1, ап. В-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top