нашите сайтове english

VII АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО

ГОДИНА

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЕНИ/ПРИЕТИ ПУП

ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕСУТ

 

2019

240

367

45

 

2020

237

409

38

 

2021

207

390

44

 

2022

232

482

45

 

2023

171

до 25.09.23г.

409

до 27.09.23г.

37

до 27.09.23г.

 

НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 (2019 - 2023 година)

 

Извършени процедури по Закона за културното наследство във връзка със застрашаващото състояние на сгради недвижими културни ценности

Реставрирани сгради – недвижими културни ценности

Издадени указания за аварийно-временно укрепване по чл. 72, ал. 3 от ЗКН

Издадени заповеди по чл. 73, ал. 3 от ЗКН

2019

11

7

6

2020

7

-

2

2021

11

4

9

2022

14

3

4

2023

6

4

4

общо

49

18

25

Издадени са указания за аварийно-временно укрепване за 49 сгради. От тях 4 сгради са реставрирани.

Всички сгради се проверяват ежегодно за изпълнение на указанията за аварийно-временно укрепване. За резултатите от проверките е уведомен регионалният инспектор в Главна дирекция ИОКН при МК като в писмата до него е отправено искане да наложи санкции при констатирано неизпълнение.

Проведени са 2 комисии по чл. 73, ал 2 от ЗКН за установяване на състоянието и вида и обема на необходимите реставрационни дейности. Констативните протоколи и заповедите за 2 от сградите от последната комисия са в процес на изготвяне.

Издадени са заповеди за реставрация по чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство за 18 сгради. От тях:

-За 6 сгради се изготвя проектна документация: ул. „Цариброд“ № 10, ул. „Цариброд“ № 4, ул. „Цариброд“ № 27, ул. „Дръзки“ № 25, ул. „Петър Парчевич“ № 15, ул. „Шипка“ № 22;

-За 3 сгради са изготвени инвестиционни проекти за реставрация и консервация: ул. „Братя Шкорпил“ № 15, ъг. ул. „Драгоман“№ 35, ул. „Преслав“ № 24, бул. „Княз Борис I” № 6.

-За 1 сграда е изготвен технически паспорт: ул. „Цар Симеон I” № 3;

25 сгради са реставрирани: Гарнизонен матроски клуб, Православен храм „Св. Петка“, бул. „Приморски“ № 67, ул. „Драгоман“ № 28, ъг. ул. „Бдин“, бул. „Владислав Варненчик“ № 47, бул. „Княз Борис I“ № 8A, ул. „Ал. Батемберг“ № 2, бул. „Княз Борис I“ № 30, ул. „Драган Цанков“ № 17, ул. „Хан Омуртаг“ № 11, ъг. ул. „Габрово“ и ул. „Охрид“, бул. „Мария Луиза“ № 23, ъг. ул. „Драгоман“, Сграда на ОД на МВР, ул. „Сан Стефано“ № 1, ул. „Хан Омуртаг“ № 22, ул. „Шопен“ № 4; ул. „Преслав“ № 4; ул. „Бдин“ № 11, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 24, ъг. с ул. „Пирот“ № 18, Катедрала „Успение Пресвети Богородици“, ул. „Драгоман“ № 29, бул. „Княз Борис I” № 60, ул. „Капитан Томов“ № 4-6, ул. „Цариброд“ № 12, ул. „Драгоман“ № 27, 27А, ъг. ул. „Бдин“, ул. „Славянска“ № 20, бул. „Мария Луиза“ № 20, бул. „Приморски“ № 43. От тях:

-14 сгради са реставрирани в изпълнение на указания за аварийно-временно укрепване;

-4 сгради са реставрирани в изпълнение на издадени заповеди на Кмета на Община Варна.

-1 сграда е частично ремонтирана – извършен е ремонт на покрива.

-5 сгради са в процес на реставрация:  ул. „Панагюрище“ № 1, ул. „Преслав“ № 57, ул. „Македония“ № 40, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – сцена филиал, ул. „Драган Цанков“ № 13, ул. „Житна“ № 5, ул. „Генуа“ № 4; ул. „Преслав“ № 3.

-17 сгради имат изготвени и съгласувани инвестиционни проекти за консервация и реставрация.

-9 сгради имат изготвени инвестиционни проекти за консервация и реставрация, входирани в НИНКН за съгласуване по реда на чл. 84 от ЗКН.

-9 сгради имат изготвени архитектурно заснемане, конструктивна експертиза, технически паспорт.

    Top