нашите сайтове english

Декларации от № 778 до № 804

Подадена декл. по чл.35, т.1   Име Промяна Дирекция Длъжност Дата
778 8 Калина Василева Борисова   ОМД старши счетоводител 30.05.2023
779 9 Румяна Колева Колева   ИИБ старши експерт НП ЕЕ 12.06.2023
780 7 Петър Тодоров Петров   ИИБ главен специалист 13.06.2023
781 10 Весела Иванова Великова   СД гл. инспектор СПП 19.06.2023
782 11 Стоян Георгиев Петков   АГУП Началник на отдел НКН 10.07.2023
783 12 Фаизе Феимова Мехмед   ДГ №34 "Лястовичка" Директор 20.07.2023
784 13 Иван Димитров Стоименов   АГУП главен специалист "Архитектура" 20.07.2023
785 14 Иван Атанасов Докторов   УСКОР ст. специалист "Дежурен в р-н Аспарухово" 03.08.2023
786 15 Любомир Георгиев Петров   УСКОР инспектор "Строителен контрол" 04.08.2023
787 17 Камелия Йорданова Димитрова   ДГ №50 "Зорница" Директор 09.08.2023
788 16 Тодор Василев Тодоров   Превенции мл. Експерт ПИЦ 07.09.2023
789 19 Джулиана Пламенова Стоянова    МД дстарши експерт "Обслужване на данъкоплатци" 13.09.2023
790 18 Мирослав Иванов Марков   УСКОР старше специалист "Дежурен в район Аспарухово" 02.10.2023
791 20 Митко Георгиев Димитров   УСКОР старши специалист "Дежурен в район Младост" 04.10.2023
792 21 Нойо Йонков Ноев   ЕООС главен инспектор "Управление на отпадъците" 04.10.2023
793 22 Жанет Христова Христова   ЕООС главен инспектор "Управление на отпадъците" 09.10.2023
794 23 Ася Красимирова Радуилова   СД гл. инспектор "Социално подпомагане и проекти" 07.11.2023
795 25 Владимир Владимиров Лалов   АГУП мл. Експерт "Недмижимо културно наследство - част архитектурна" 13.11.2023
796 24 Светла Великова Георгиева   ОПБК ветеринарен лекар 15.11.2023
797 28 Кристиан Симеонов Саралиев   АГУП главен експерт "Градоустройство" 11.12.2023
798 31 Силвия Василева Георгиева   МД Старши специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 18.12.2023
799 34 Маргарита Любомирова Пулева   МД Старши инспектор ОД 18.12.2023
800 27 Диана Валентинова Бекярова   КК главен експерт "Координатор" 20.12.2023
801 33 Пламен Владимиров Китипов   ИИБ Гл. експерт БКД 02.01.2024
  26 Павел Димитров Попов   Ръководство Заместник-кмет 17.11.2023 
  29 Даниела Желязкова Рускова   ДГ №50 "Зорница" Директор 29.11.2023
  30 Диан Маринов Иванов   Ръководство Заместник-кмет 30.11.2023
  32 Милена Кирилова Аргирова   УЧРАУ Старши специалист "Техническо осигуряване" 12.12.2023
  36 Галина Иванова Керемедчиева   КК гл. експерт "Международно сътрудничество" 18.12.2023
  37 Снежана Великова Апостолова   Ръководство Заместник-кмет 20.12.2023
    Top