нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0076/16.01.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0076-16.01.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. УИН В1-1ЛН-6ЛД-А0, Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ 10135.513.560.1.17, вх. А, ет. 0, ап. 011.
  2. УИН В1-1ЛП-6ЛЕ-А0, Апартаменти за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ" № 53, сграда 1, ет. 2, ап. 3.
  3. УИН В1-1ЛС-6ЛУ-А0, Апартаменти за гости "Галина" "Galina", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ИВАН СРАЦИМИР", № 58, ет. 2, ап. 2.
  4. УИН В1-1ЛР-0ЧЧ-А0, Апартаменти за гости "Флорете Блек Сий" "Florette black sea" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАВАЛА", № 15, сграда №2, ет. 3, ап. 5.
  5. УИН В1-1ЛТ-0ЧЧ-А0, Апартаменти за гости "Тюркоаз", "Turquoise" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН РИЛСКИ", № 10-10А, ет. 7, ап. 16.
  6. УИН В1-1ЛФ-6ЛЯ-А0, Апартаменти за гости "Коко стил" "Koko Style", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО Ю.ТОДОРОВ", № 64, ет. 5, ат. 1.
  7. УИН В1-1ЛУ-6ЛЮ-А0, Апартаменти за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ТРОЛЕЙНА", № 9, бл. Д, вх. Е, ет. 4, ап. Е30.
  8. УИН В1-1ЛХ-6ЛЮ-А0, Апартаменти за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ТРОЛЕЙНА", № 9, бл. Д, вх. Е, ет. 4, ап. Е29.

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top