нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0089/17.01.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

 На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0089.-17.01.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

1213-П

1

В1-1ЛЦ-6МА-А0

Апартаменти за гости

"Дубровник" "Dubrovnik"

9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДУБРОВНИК" № 49, сграда 2, вх. Б, ет. 3, ап. 9

1214-П

2

В1-1М0-6МЮ-А0

Апартаменти за гости

"Райски кът 1", "Raiski kyt 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Акчелар", УЛ. "ДИМИТЪР МАНЧЕВ",  № 26, ет. 3, ап. 10

1215-П

3

В1-1М2-6Н0-А0

Апартаменти за гости

"А 36 Металекс"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 68, вх. А, ет. 9, ап. А-36

1216-П

4

В1-1М5-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Ардор" "Ardor"

9002, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 77, ет. 3, ап. 9

1217-П

5

В1-1М3-6НБ-А0

Апартаменти за гости

"На морето", "Na moreto"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 10, ет. 2, ап. 9

210-А

6

В1-1ЛШ-6МК-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 10, ет. 5, ат. 13

648-О

7

В1-1ЛЮ-4ЕЖ-А0

Апартаменти за гости

"Кози мезонет Ин сити център"     "Cosy maisonnette in city center"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ ШКОРПИЛ", № 12, ет. 5, ап. 9

690-О

8

В1-1ЛЧ-0Ц2-А0

Апартаменти за гости

"Студио Лилу" "Studio   "Lilou""

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА" № 3, ет. 4-5, ап. 7

691-О

9

В1-1ЛЩ-0Ц2-С0

Стаи за гости

"Илко"     "Ilko"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", № 17, ет. 2, ап. 4

692-О

10

В1-1ЛЯ-6МШ-А0

Апартаменти за гости

"До морето"   "By the sea "

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МИХАИЛ КОЛОНИ", № 18, вх. В, ет. 1, ап. 1

693-О

11

В1-1М4-6НЛ-А0

Апартаменти за гости

"Грей Централ" ; "Grey Central Appartament"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 35, ет. 1, ап. 1

694-О

12

В1-1М6-6НР-А0

Апартаменти за гости

"Алма студиа"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 7, ет. 3, ат. 5

695-О

13

В1-1М7-3Н2-А0

Апартаменти за гости

"Уютен" "Cozy Flat"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 26, ет. 1, ап. 3

77-М

14

В1-1М1-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Андрей Сахаров 4-14" "Andrei Saharov 4-14"

9009, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "АКАДЕМИК АНДРЕЙ САХАРОВ", № 4, ет. 7, ап. 14

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

    Top