нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 121/23.01.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- Заповед № 0121/23.01.2024 г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Категория

1

2

3

4

5

6

7

9475

1

 

Кафе-аперитив

"Пънтър"  "Punter"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "МЛАДЕЖКА" № 46

1*

9476

2

 

Бистро

"При бай Иван"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ул. "Топола", № 18

1*

9477

3

 

Кафе-аперитив

"Валенте"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 67

2*

9478

4

 

Кафене

"Кондор"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГОМАН" № 22

2*

9479

5

 

Класически ресторант

"Артжан"

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ЗДРАВКО ЧАКЪРОВ", № 9, вх. Б, ет. 1

2*

9480

6

 

Кафе-сладкарница

"Вкусотерия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ.ТРОЛЕЙНА, № 9, ет. 1

1*

9481

7

 

Снек-бар

"Ментол"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, "Крайбрежна алея", "Централен плаж"

1*

9482

8

 

Кафе-аперитив

"Алек"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст Горна Трака, КАРТИНГ-ПИСТА "СБА"

1*

9483

9

 

Бързо хранене

"ДМ Кухня", "DM Kitchen"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 271, УПИ № III-979, кв. 22, по плана на ЗПЗ в ПИ № 10135.3514.104,

1*

9484

10

 

Бистро

"При Ицо"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО", № 62

1*

9485

11

 

Ресторант с чуждестранна кухня

"Азия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ВЕЛИКО ХРИСТОВ", № 37-39

2*

9486

12

 

Бързо хранене

"Валенсия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "РАДОСТ", № 7

1*

9487

13

 

Снек-бар

"Блаженци"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ЦОНЮ ТОДОРОВ" № 3

1*

9488

14

 

Снек-бар

"4312 Бриз"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз - юг", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ" № 5, вх. В, ет. 2

1*

9489

15

 

Бистро

"Фичоза"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, к.з. "Прибой", ПИ № 10135.5511.34.2

2*

9490

16

 

Кафе-сладкарница

"Нуша"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ" № 37А

2*

9491

17

 

Ресторант с българска кухня

"Пендара"

обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, с.о. "Франга дере и Кокарджа", ПИ № 10135.2551.390

2*

9492

18

 

Кафе-аперитив

"Гарден бар"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ", № 22, ет. 1, сграда № 6

2*

9493

19

 

Специализиран ресторант пицария

"Акварел"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГЕОРГИ ПОПОВ", № 34

1*

9494

20

 

Бързо хранене

"Хапката"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, Пазар-"Централен", обект № 617

1*

9495

21

 

Снек-бар

"Кода Гардън"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА", № 46

1*

9496

22

 

Специализиран ресторант пицария

"Морско конче"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮДВИГ ЗАМЕНХОФ", № 2

1*

9497

23

 

Ресторант с българска кухня

"Самодива"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Кочмар", УПИ № ХІ-263, кв. 16

1*

9498

24

 

Бързо хранене

"Фууд кей"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЯНКО СЛАВЧЕВ", № 84

1*

9500

25

 

Снек-бар

"Френдс даунтаун" "Friends Downtown"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МАРИН ДРИНОВ" № 54

1*

9501

26

 

Бистро

"Модус"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 46

2*

9502

27

 

Винарна

"Енотека Джоя"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МУСАЛА", № 10

2*

9503

28

 

Кафе-сладкарница

"Полидес"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Владислав Варненчик, ж.к." Вл.Варненчик", ПИ № 10135.4502.353, III мр.

2*

9504

29

 

Кафе-бар

"Сенсо"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "РАДОСТ", № 9

2*

2365

30

В1-7ЕО-5ЗС-1О

Къща за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, кв. Галата, МЕСТН. "БОРОВЕЦ-ЮГ", ПИ № 2992

2*

2366

31

В1-Ж84-9ЛЕ-Г1

Хотел

"Модус"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ, № 46

2*

2367

32

В1-ИНУ-5ЗП-1О

Къща за гости

"Ивановино" "Ivanovino Residence"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "ВИЛНА ЗОНА",  УЛ. "12-ТА" № 10, ет. 2 и 3

2*

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top