нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0149/26.01.2024 г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0149-26.01.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН В1-1ММ-6РС-А0 Апартаменти за гости "Хюго"  "Hugo", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА", № 41, ет. 4, ап. 7.
 2. УИН В1-1МН-6РУ-А0, Апартаменти за гости "Даная 3", "Danaya 3", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, УЛ. "НЕВЕН", № 6, вх. А, ет. 3, ап. 23.
 3. УИН В1-1МП-6РХ-А0, Апартаменти за гости "Бийч Хаус Фламинго" "Beach Hauce Flamingo", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 110, ет. 1, ап. 3.
 4. УИН В1-1МР-6РШ-А0, Апартаменти за гости "Кабакум парадайс 2" "Cabakum Paradise 2", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 110, ет. 1, ап. 1.
 5. УИН В1-1МС-6РШ-А0, Апартаменти за гости "Кабакум Парадаис 1", "Cabacum Paradise 1", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 110, ет. 1, ап. 1.
 6. УИН В1-1М0-6МЮ-А0, Апартаменти за гости "Райски кът 1", "Raiski kyt 1", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Акчелар", УЛ. "ДИМИТЪР МАНЧЕВ", № 26, ет. 3, ап. 10.
 7. УИН В1-1МЦ-6СФ-С0, Стаи за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 147, ет. 2.
 8. УИН В1-1МШ-62Д-А0, Апартаменти за гости "Карамфил 2" "Karamfil 2", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КАРАМФИЛ", бл. 13, вх. А, ет. 5, ап. 74.
 9. УИН В1-1МЩ-62Д-А0, Апартаменти за гости "Сий вю", "Sea View", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 82, вх. А, ет. -1, ап. 12.
 10. УИН В1-1МЮ-6СФ-А0, Апартаменти за гости "4", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ."КНЯЗ БОРИС I", № 147, ет.1, ап.4.
 11. УИН В1-1МЧ-6СХ-А0, Апартаменти за гости "Варна саут бей" "Varna sauth bay", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 9, ет. 4, ап. 14.
 12. УИН В1-1МТ-6С6-А0 Апартаменти за гости "КОУЗИ АПАРТМЕНТС 1" "Cozu apartments 1", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДЕБЪР", № 24, вх. А, ет. 2, ап. 2.
 13. УИН В1-1МУ-6С6-С0, Стаи за гости "Коузи апарт ментс 2", "Cozy apart ments 2", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДЕБЪР", № 24, ет. 1, ат. 1.
 14. УИН В1-1МХ-4НЦ-А0, Апартаменти за гости "Льохов", "Liohov", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АНТОН НЕДЕЛЧЕВ", № 36, ет. 4, ап. 7.
 15. УИН В1-1МЯ-6С6-С0, Стаи за гости "Кози 3", "Cozy 3", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ", № 20, ет. 1, ат. 2.
 16. УИН В1-1МФ-0ХХ-С0, Стаи за гости "Москояни", "Moskoyani" , 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "Н.ДОБРОЛЮБОВ", № 3.

 

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top