нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0120/23.01.2024г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 1. Заповед № 0120 от 23.01.2024г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

005982

17.01.2024 г.

211-А

1

В1-1МЕ-6ПМ-А0

Апартаменти за гости

"Виктория"  "Victorya"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "БОРОВЕЦ", № 37, ет. 3, ап. 3

006565

18.01.2024 г.

212-A

2

В1-1МЖ-6ПЦ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СРЕДЕЦ", № 39, сграда 1, ет. 2, ап. 2

006554

18.01.2024 г.

213-А

3

В1-1МЗ-6ПШ-А0

Апартаменти за гости

"№ 14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ" № 38, ет. 6, ап. 14

006552

18.01.2024 г.

214-А

4

В1-1МК-6ПШ-А0

Апартаменти за гости

"№ 13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ' № 38, ет. 6, ап. 13

005520

16.01.2024 г.

696-О

5

В1-1МА-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Владислав Варненчик 38-32"  "Vladislav Varnenchik 38-32"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 38, вх. А, ет. 6, ап. 32

005882

16.01.2024 г.

697-О

6

В1-1МВ-6ПЖ-А0

Апартаменти за гости

"Сладкият апартамент на Емма"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЛОВДИВ" № 25, ет. 5, ап. 7

006559

18.01.2024 г.

698-О

7

В1-1МИ-6ПЩ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН РИЛСКИ", № 33, сграда № 3, ет. 5, ап. 13

006591

18.01.2024 г.

699-О

8

В1-1МЛ-6Р4-С0

Стаи за гости

"Май плейс" "My place"

9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 7, ет. 1

004657

12.01.2024 г.

1218-П

9

В1-1М8-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Сергеев"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "САВА РАДУЛОВ", № 10, ет. 2, ап. В-6

005138

15.01.2024 г.

1219-П

10

В1-1М9-6П7-А0

Апартаменти за гости

"5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КНЯЗ Н.НИКОЛАЕВИЧ", № 10, ет. 3, ап. 5

005542

16.01.2024 г.

1220-П

11

В1-1МБ-0ЧИ-А0

Апартаменти за гости

Кабакум Бийч Вю & Релакс, "Cabacum Beach view and Relax"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 109, бл. Б, вх. 6, ет. 7, ап. 30

005683

16.01.2024 г.

1221-П

12

В1-1МГ-6ПК-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 180, ет. 2, ап. 8

005943

16.01.2024 г.

1222-П

13

В1-1МД-6ПЛ-А0

Апартаменти за гости

"Сплендид 3"  "Splendid 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", ул. "67 - ма" № 4, вх. А, ет. 1, ап. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top