нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0285/02.02.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0285/02.02.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

1233-П

1

В1-1Н0-6ТР-А0

Апартаменти за гости

"Алпито", "Alpito"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАР БОРИС III", № 10, ет. 3, студио 14

1234-П

2

В1-1Н1-6ТР-А0

Апартаменти за гости

"Апо", "Apo"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАР БОРИС III", № 10, ет. 2, студио 4

1235-П

3

В1-1Н7-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Морски бриз" "Black seа Breeze"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 137, ет. 1, ап. 1

1236-П

4

В1-1Н5-2СШ-А0

Апартаменти за гости

"Примиъм Апартмент 1", "Premium Apartment 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та" № 2, бл. 6, ет. 2, ап. 9

1237-П

5

В1-1НБ-6УФ-А0

Апартаменти за гости

"Акация" "Acacia"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, Ж.К. "ЧАЙКА", бл. 14, вх. В, ет. 6, ап. 73

1238-П

6

В1-1Н6-6УС-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА"  № 43 А, ет. 1 и ет. 2

1239-П

7

В1-1Н8-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Летен бриз" "Summer Breeze"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 137, ет. 5, ап. 19

1240-П

8

В1-1НА-51Ж-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 7, вх. Г, ет. 1, ап. 12

1241-П

9

В1-1НВ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 26А", "Continental Apartments 26A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Дръстър", ет. 3, ап. 26А

1242-П

10

В1-1НГ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 47А", "Continental Apartments 47A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Дръстър", ет. 5, ап. 47А

1243-П

11

В1-1НД-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал апартмънтс 2А"  "Continental Apartments   2 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци" , к-с "Дръстър", бл.А, ет.0, ап. 2А

1244-П

12

В1-1НЕ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 43 А", "Continental Apartments 43 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-с "Дръстър", бл. А, ет. 4, ап. 43 А

1245-П

13

В1-1НН-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"205"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, к-с "Ялта", тяло Б, ет.2 , ап. 205

1246-П

14

В1-1НМ-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"206"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Ялта", тяло Б, ет. 2, ап. 206

1247-П

15

В1-1НЛ-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"207"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-с "Ялта", тяло Б, ет.2, ап. 207

1248-П

16

В1-1НИ-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"209"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Ялта", тяло Б, ет. 2, ап. 209

1249-П

17

В1-1НЖ-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"609"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Ялта", тяло Б, ет. 6, ап. 609

1250-П

18

В1-1НЗ-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"204"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Ялта", тяло Б, ет. 2, ап. 204

1251-П

19

В1-1НК-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"608"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Ялта", тяло Б, ет. 6, ап. 608

1252-П

20

В1-1НП-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"214"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Ялта", тяло А, ет. 2, ап. 214

1253-П

21

В1-1НР-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"215"

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Ялта", тяло А, ет.2, ап. 215

1254-П

22

В1-1НС-4УТ-А0

Апартаменти за гости

"606"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Ялта", тяло Б,  ет. 6, ап. 606

1255-П

23

В1-1НТ-0ШЖ-А0

Апартаменти за гости

"Поли' с апартмънт Каза Бланка", "Poli' c apartment Casa Blanca"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КОКИЧЕ", № 2Б, ет. 4, ап. 6

1256-П

24

В1-1НУ-0ШЖ-А0

Апартаменти за гости

"Поли' с апартмънт Съни Фрезия" "Poli' s apartment Sunny freesia"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КОКИЧЕ" № 2б, ет. 2, ап. 2

1258-П

25

В1-1НЦ-66Л-А0

Апартаменти за гости

"Генералите"  "The generals"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ", № 79, ет. 5, ап. 8

1259-П

26

В1-1НХ-6Ф8-А0

Апартаменти за гости

"Романтични почивки"    "Romantik holiday"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 D, ет. 4, ап. D19

216-А

27

В1-1НФ-4НЦ-А0

Апартаменти за гости

"Сийсайд" "Seaside Apartment

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 12, вх. 13, ет. -2, ат. 2

704-О

28

В1-1Н2-6ТТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХАН ОМУРТАГ" № 3, ет. 3, ап. 6

705-О

29

В1-1Н3-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Морска панорама"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АРХИМАНДРИТ ПАНАРЕТ", № 4, ет. 3, ап. 5

706-О

30

В1-1Н4-6УК-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОКОЛЧИЦА", № 19-А, ет. 2, ап. 3

707-О

31

В1-1НЧ-66Л-А0

Апартаменти за гости

"Съни" "Sunny apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ" № 11, ет. 7, ат. 19

79-М

32

В1-1Н9-6УУ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 163, ет. 4, ат. 11

           Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top