нашите сайтове english

Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна

Основната цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Варна, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Проект "Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна"

Програма -  Проект: “Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна”

Програма закриваща пресконференция

    Top