нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0384/ 14.02.2024г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

          На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед № 0469 от 23.02.2024г. на Кмета на Община Варна за корекция към заповед № 0384 / 14.02.2024г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

На ред № 8, в колона „Фирма/Име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика“, вместо:  Йолина Пламенова Шекерова  Александър Панайотов Шекеров,  да се чете Йолина Пламенова Шекрова  Александър Панайотов Шекров. 

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 0384/14.02.2024 г.

 

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - 1. Заповед № 0384 от 14.02.2024г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

012634

05.02.2024 г.

80-М

1

В1-1НЯ-6Х1-А0

Апартаменти за гости

"№ 26"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "МЛАДЕЖКА" № 48, вх. А, ет. 8, ап. 26

013568

06.02.2024 г.

81-М

2

В1-1П3-6ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Фантазия", "Fantazia"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ФАНТАЗИЯ", № 34, вх. А, ет. 4, ап. 7

013432

06.02.2024 г.

82-М

3

В1-1П5-6ХН-А0

Апартаменти за гости

„Розета“, "Rosette place"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ж.к. "Младост", бл. 142, вх. 7, ет. 2, ап. 142

012721

05.02.2024 г.

708-О

4

В1-1НЮ-6ФТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ", № 50, бл. Б-2, вх. А, ет. 5, ап. 14

012886

05.02.2024 г.

709-О

5

В1-1П0-6Х8-А0

Апартаменти за гости

"Даяна Център" "Dayana' s suite at the Centre"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 6, ет. -1

013331

06.02.2024 г.

710-О

6

В1-1П1-6ХА-А0

Апартаменти за гости

"Стефи"   "Stefi"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ, № 19, ет. 1, ап. 1

013760

07.02.2024 г.

711-О

7

В1-1П7-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Студио Княз Борис 26-2"   "Studio Knyaz Boris 26-2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 26, ет. -1, ат. 2

011254

31.01.2024 г.

1257-П

8

В1-1НШ-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Гардън сеа" "Garden Sea"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 3, ет. 1, ап. 3

012383

02.02.2024 г.

1260-П

9

В1-1НЩ-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Азур Премиум"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", УЛ."46-та", № 6, бл. 4 D, ет. 5, ап. D 28, к-с "Азур Премиум 4"

012793

05.02.2024 г.

1261-П

10

В1-1П2-6ХБ-А0

Апартаменти за гости

"Sunlit Elegans Escape Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Н.Й.ВАПЦАРОВ", № 7, вх. Г, ет. 3, ап. 120

013499

06.02.2024 г.

1262-П

11

В1-1П4-4РК-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва В7"  "Zlatna kotva B7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Златна котва", вх. В, ет. 0, ап. 7В

013753

07.02.2024 г.

1263-П

12

В1-1П6-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Генерал Скобелев 87-5", "General Skobelev 87-5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ", № 87, ет. 5, ат. 5

014369

08.02.2024 г.

1264-П

13

В1-1П8-6ХХ-А0

Апартаменти за гости

"Релакс"  "Relax"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ет. 1, ап. 19 Б, к-с "Никея - Парк"

014595

08.02.2024 г.

1265-П

14

В1-1П9-6ХЯ-А0

Апартаменти за гости

"Елеганс Резидънс"  "Elegance Residence Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ" № 3, ет. 1, ап. А2

014460

08.02.2024 г.

1266-П

15

В1-1ПА-6Ц0-А0

Апартаменти за гости

"Азур А13", "Azur A13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. Св.Св.Константин и Елена, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 АВ, ет. 3, ап. А 13

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top