нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0444/19.02.2024 г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0444-19.02.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. УИН В1-1ПБ-6Ц7-А0, Апартаменти за гости "АЗУР Делукс 2. 35" "AZUR Deluxe 2. 35", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св. Св.Константин и Елена",  ул. "56-та" № 2, бл. 2, ет. 5, ап. 35.
  2. УИН В1-1ПЕ-6ЦШ-С0, Стаи за гости "Рак", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. Ален Мак, УЛ. "ФЕДОТ ПОПОВ" № 31, ет. 2.
  3. УИН В1-1ПД-6ЦЧ-А0, Апартаменти за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ" № 15, ет. 2, ап. 2.
  4. УИН В1-1ПВ-6ЦМ-С0, Стаи за гости "Мимоза", "Mimoza", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ", № 8, ап. 1.
  5. УИН В1-1ПГ-6ЦЦ-А0, Апартаменти за гости "Сий енд Сити Вю Апарментс", "Sea&City View Apartments", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", № 68, ет. 8, ап. 65.
  6. УИН В1-1ПЗ-6ЧН-А0, Апартаменти за гости "Студио Маре", "Studio Mare", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРИН" № 45, вх. Б, ет. 3, ап. 31.
  7. УИН В1-1ПЖ-6ЧИ-А0, Апартаменти за гости "Петрови Арт", "Petrovi Art", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район "Младост", Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ"-IV М.Р. бл. 474, ет. 1, ап. 2.
    Top